Accés a Formació Professional mitjançant prova

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari Proves d’Accés 2021

INSCRIPCIÓ (del 22 al 31 de març de 2021): 

  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
  • Publicació llistats d’alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 28 d’abril de 2021
  • Publicació llistats provisionals d’admesos: 28 d’abril de 2021
  • Publicació llistats definitius d’admesos i exclosos: 6 de maig de 2021
  • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 24 i 25 de maig de 2021
  • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 31 de maig de 2021
  • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 22 de març al 2 de juny de 2021, tots dos inclusivament.
  • Publicació llistats definitivus qualificacions prova grau mitjà i superior: 4 de juny de 2021
  • Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 4 a l’11 de juny de 2021

*La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l’apartat sisé d’aquesta resolució.

Es pot consultar el correu electrónic dels centres en el menú principal accedint al centre desitjat.

Més informació sobre les proves d’accés en Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

formación matrícula