Skip to content

T. Emergències i Protecció Civil (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Capatàs/Encarregat d'extinció d'incendis forestals. Bomber forestal. Vigilant d'incendis forestals. Bomber de serveis municipals. Bomber de serveis provincials. Tècnic en emergències de les FF.AA. Bomber d'altres serveis en ens públics, entre d'altres. Bomber d'aeroports. Bomber d'empresa privada. Bomber de serveis de comunitat autònoma. Bomber de serveis mancomunats. Bomber de serveis consorciats.
MÒDULS PROFESSIONALS

Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials empleats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències.

Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals.

Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans.

Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic.

Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat.

Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències..

Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.

Suport psicològic en situacions d’emergència.

Coordinació d’equips i unitats d’emergències.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa empreedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.