Skip to content

T. Fusteria i Moble (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operador de màquines fixes per a fabricar productes de fusta. Operador de premses. Operador-armador en banc. Muntador - ensamblador d'elements de fusteria. Envernissador - lacador. Responsable de secció d'acabats.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials en fusteria i moble.

Solucions constructives.

Operacions bàsiques de fusteria.

Operacions bàsiques de mobiliari.

Control de magatzem.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Documentació tècnica.

Mecanitzat de fusta i derivats.

Mecanitzat per control numèric en fusteria i moble.

Muntatge de fusteria i moble.

Acabats en fusteria i moble.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN FUSTERIA I MOBLE.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.