Skip to content

T. Manteniment de Material Rodant Ferroviari (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en manteniment de sistemes pneumàtics i de fre de material rodador ferroviari. Tècnic de manteniment de motors Dièsel. Tècnic en manteniment de sistemes elèctrics de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes elèctrics de material rodador ferroviari. Tècnic en manteniment de sistemes electrònics de material rodador ferroviari. Tècnic en càrregues i descàrregues de programari, anàlisi de diagnosi i xarxes de comunicació interna. Tècnic en manteniment de sistemes de tracció i motors. Tècnic en manteniment de sistemes de confortabilitat, seguretat i comunicació de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes de seguretat i comunicació de material rodador ferroviari. Tècnic en manteniment de sistemes de bogis, xoc i arrossegament. Agent d'acompanyament de trens. Venedor/distribuïdor de recanvis i equips per a material rodador. Visitador de recanvis i equips per a material rodador. Operari d'empreses dedicades a la fabricació, muntatge i comercialització d'equips i reposats per a material rodador. Operari muntador de subsistemes de material rodador ferroviari. Instal·lador d'accessoris de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes mecànics i pneumàtics de material rodador ferroviari.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Motors.

Sistemes de frens en material rodador ferroviari.

Sistemes lògics de material rodador ferroviari.

Confortabilitat i climatització.

Mecanitzat bàsic.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Bogi, tracció i xoc.

Sistemes auxiliars del motor dièsel.

Tracció elèctrica.

Circuits auxiliars.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en Centres de Treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN MANTENIMENT DE MATERIAL RODANT FERROVIARI.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.