Skip to content

T.P.B. Reforma i manteniment d'edificis

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari d'obra bàsica. Ajudant d'obrer. Peó especialitzat. Ajudant en pavimentació per a urbanització. Ajudant d'enrajolador. Ajudant d'alicatador. Ajudant d'escayolista. Auxiliar de yesaire (guixaire). Ajudant d'acabats. Auxiliar d'empaperador. Ajudant de pintor. Ajudant de revestiments continus. Ajudant de manteniment bàsic d'edificis.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Obra bàsica.

Reformes i manteniment bàsic d’edificis.

Treballs de pavimentació exterior i d’urbanització.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

 

Segon curs:

Guarnits i lluïts.

Falsos sostres.

Pintura i empaperat.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en REFORMA I MANTENIMENT D’EDIFICIS.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS