Skip to content

T. Planta Química (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Primer curs Paràmetres químics. Operacions unitàries en planta química. Operacions de reacció en planta química. Transport de materials en la indústria química Formació i orientació laboral. Segon curs Operacions de generació i transferència d'energia en procés químic. Control de processos químics industrials. Tractament d'aigües. Principis de manteniment electromecànic. Empresa i iniciativa emprenedora Formació en centres de treball
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs

Paràmetres químics.

Operacions unitàries en planta química.

Operacions de reacció en planta química.

Transport de materials en la indústria química

Formació i orientació laboral.

Segon curs

Operacions de generació i transferència d’energia en procés químic.

Control de processos químics industrials.

Tractament d’aigües.

Principis de manteniment electromecànic.

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN OPERACIONS DE LABORATORI.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.