Skip to content

T.S. Caracterització i Maquillatge Professional (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Caracteritzador/a. Cap de maquillatge per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques. Perruquer/a per a caracterització. Maquillador/a per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques. Posticer/a. Cap de caracterització. Cap de perruqueria per a espectacles i mitjans audiovisuals. Especialista en pròtesi i efectes especials de caracterització. Dissenyador/a de personatges de caracterització. Formador/a tècnic en caracterització. Tècnic/a comercial.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Maquillatge professional.

Creació de pròtesis facials i corporals.

Postisseria.

Disseny gràfic aplicat.

Productes de caracterització i maquillatge.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Planificació i projectes.

Caracterització de personatges.

Efectes especials a través del maquillatge.

Perruqueria per a caracterització.

Disseny digital de personatges 2D 3D.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte de caracterització i maquillatge professional.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BCT o BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BHCS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI, BAG, BCHS, BL o haver superat les opcions A, B,C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL.

El títol de Tècnic Superior en Caracterització i Maquillatge professional permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.