Skip to content

T.S. Construccions Metàl·liques (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en construcció mecànica. Encarregat de fabricació en construccions metàl·liques. Encarregat de muntadors en construccions metàl·liques. Delineant projectista de caldereria i estructures metàl·liques. Tècnic en disseny assistit per ordinador (CAD) de caldereria i d'estructures metàl·liques. Dissenyador tècnic de caldereria i estructures. Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador de la producció en fabricació mecànica. Tècnic en desenrotllament de canonades. Cap de taller en construccions metàl·liques i muntatge.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Representació gràfica en fabricació mecànica.

Definició de processos de construccions metàl·liques.

Processos de mecanitzat, tall i conformació en construccions metàl·liques.

Processos d’unió i de muntatge en construccions metàl·liques.>

Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.>

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Disseny de construccions metàl·liques.

Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica.

Programació de la producció.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte de construccions metàl·liques.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES.