Skip to content

T.S. Disseny Tècnic en Tèxtil i Pelll

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
1. Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en el sector de la filatura, teixiduria i pell, en xicotetes, mitjanes i grans empreses, ja siga per compte d'altri o pròpia, desenvolupant funcions de disseny i desenvolupament de productes, anàlisis i control de materials tèxtils i de pell, i ajust de processos. 2. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: – Dissenyador tècnic de filatura. – Dissenyador tècnic de gènere de punt. – Dissenyador tècnic de teixits de punt amb CAD-CAM. – Tècnic de desenvolupament de productes de gènere de punt (I+D+i). – Tècnic en desenvolupament de producte de teixit de calada (I+D+i). – Dissenyador tècnic de teixit de calada amb *CAD-CAM. – Dissenyador de teixits de calada i fils de fantasia. – Copista de dissenys de catifes i tapissos. – Copista de dissenys per a telers. – Tècnic en disseny d'estampació tèxtil (I+D+i). – Tècnic especialista d'estampats tèxtils. – Dissenyador tècnic d'estampats tèxtils amb CAD-CAM. – Dissenyador tècnic d'acabats de pells amb CAD-CAM. – Tècnic d'acabats, gravats i estampat de pells. – Tècnic de desenvolupament de producte de pells (I+D+i). – Tècnic en desenvolupament del producte. – Encarregat d'oficina tècnica. – Tècnic en control de qualitat. – Tècnic d'organització. – Cap de secció. – Dissenyador tècnic de confecció amb CAD-CAM. – Tècnic en confecció industrial. – Tècnic en fabricació d'articles de pell i cuir. – Dissenyador tècnic de patronatge amb CAD/CAM.
MÒDULS PROFESSIONALS

0279. Mostres d’articles en tèxtil i pell.

0281. Processos i anàlisis de filatura.

0282. Processos i anàlisis de teixits i no teixits.

0283. Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.

0444. Processos d’ennobliment i estampació.

0445. Processos en tintura i acabat de pells.

0447. Disseny tècnic de tèxtils.

0450. Disseny tècnic d’acabats de pells.

0659. Projecte de disseny tècnic en tèxtil i pell.

0666. Formació i orientació laboral.

0743. Empresa i iniciativa emprenedora.

0865. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA o BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BA o BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS o BL; o haver superat les opcions C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions A o B de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY TÈCNIC EN TÈXTIL I PELL

El títol de Tècnic Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.