Skip to content

T.S. Educació i Control Ambiental (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Educador ambiental. Informador ambiental. Monitor d'educació ambiental. Documentalista ambiental. Guia ambiental. Programador d'activitats ambientals. Monitor de campanyes ambientals. Guía-intérprete del patrimoni natural. Professional del servici de gestió ambiental. Professional del servici de medi ambient. Tècnic en control d'espais naturals. Monitor de la naturalesa. Agent mediambiental o semblant. Monitor d'equipaments ambientals.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructura i dinàmica del medi ambient.

Medi natural.

Activitats humanes i problemàtica ambiental.

Gestió ambiental.

Mètodes i productes cartogràfics.

Tècniques d’educació ambiental.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Programes d’educació ambiental.

Activitats d’ús públic.

Desenvolupament en el medi.

Habilitats socials.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’educació i control ambiental.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL.

El títol de Tècnic Superior en Educació i control ambiental permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.