Skip to content

T.S. Transport Marítim i Pesca d'Altura (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Patró d'altura. Patró de gran altura. Patró al comandament de barcos de pesca, barcos mercants de càrrega i de passatge i en iots de gran eslora. Primer oficial de pont. Oficial de pont en barcos de pesca, barcos mercants de càrrega i de passatge i en iots de gran eslora. Oficial encarregat de la guàrdia o el comandament d'embarcacions dedicades a vigilància fiscal, inspecció pesquera, investigació oceanogràfica, seguretat i salvament marítim. Inspector de flota. Agent de consignatarias. Agent d'assegurances marítimes. Supervisor de muntatge i armat d'arts i aparells de pesca.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Maniobra i estiba.

Navegació, govern i comunicació del vaixell.

Control de les emergències.

Anglés.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Administració i gestió del vaixell i de l’activitat pesquera.

Guàrdia de pont.

Pesca d’altura i gran altura.

Organització de l’assistència sanitària a bord.

Projecte d’implementació d’una ruta de transport marítim.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BCT, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D’ALTURA.

El títol de Tècnic Superior en Transport marítim i pesca d’altura permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.