Skip to content

T. Soldadura i Caldereria (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
a) Soldadors i oxitalladors. b) Operadors de projecció tèrmica. c) Xapistes i calderers. d) Muntadors d'estructures metàl·liques. e) Fuster metàl·lic. f) Tuber industrial d'indústria pesada.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Interpretació gràfica

Mecanitzat

Soldadura en atmosfera natural

Metrologia i assajos

Formació i orientació laboral

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

 

Segon curs:

Traçat, tall i conformació

Soldadura en atmosfera protegida

Muntatge

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Formació en Centres de Treball: 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN SOLDADURA I CALDERERIA.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS