Títol Professional Bàsic en FUSTERIA I MOBLE.

  • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
  • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:     Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Transport i Manteniment de Vehicles. Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Marítimo-Pesquera.