Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

T.S. Projectes d'Edificació (LOE)

Descripció

Delineant projectista d'edificació. Delineant d'edificació. Delineant d'instal·lacions. Maquetista de construcció. Ajudant de Cap d'Oficina Tècnica. Ajudant de Planificador. Ajudant de Tècnic de Control de Costos. Tècnic de control documental. Especialista en replantejaments. Ajudant de processos de certificació energètica d'edificis. Tècnic d'eficiència energètica d'edificis. Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

T.S. Projectes d'Obra Civil (LOE)

Descripció

Delineant projectista de carreteres. Delineant projectista d'urbanització. Delineant d'obra civil. Delineant de servicis urbans. Pràctic en topografia. Especialista en alçament de terrenys. Especialista en alçament de construccions. Especialista en replantejaments. Aparatista. Delineant de topografia. Ajudant de Cap d'Oficina Tècnica. Ajudant de Planificador. Ajudant de Tècnic de Control de Costos. Tècnic de control documental. Maquetista de construcció. Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

T. Construcció (LOE)

Descripció

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en el sector de la construcció, en xicotetes, mitjanes i grans empreses constructores i en Administracions públiques, ja siga per compte d'altri o pròpia, desenvolupant treballs d'obra de paleta i/o de formigó per a la construcció, rehabilitació, manteniment i reforma en edificació i obra civil. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: – Cap d'equip de fàbriques d'obra de paleta. – Cap d'equip d'obrers d'urbanització. – Cap d'equip d'encofradors. – Cap d'equip de ferralla. – Cap de taller de ferralla. – Cap d'equip d'obrers de cobertes. – Cap d'equip i/o encarregat d'alicatadors i soladors. – Obrer. – Colocador de rajola caravista. – Colocador de bloc prefabricat. – Obrer tabiquer. – Obrer pedra construcció. – Mamposter. – Oficial de mires. – Obrer d'urbanització. – Pavimentador amb llambordes. – Pavimentador amb rajoles i lloses. – Pavimentador a força de formigó. – Pouer en xarxes de sanejament. – Encofrador. – Encofrador d'edificació. – Encofrador d'obra civil. – Ferrallista. – Obrer de cobertes. – Teixador. – Muntador de teula. – Pissarrista. – Colocador de pissarra. – Muntador de cobertes de panells i xapes. – Aplicador de revestiments continus de façanes. – Alicatador– solador. – Instal·lador de sistemes d'impermeabilització en edificis i obra civil. – Impermeabilizador de terrasses.

T. Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació (LOE)

Descripció

Cap d'equip de revestiments amb pastes i morters. Cap d'equip y/o encarregat d'alicatadors i enrajoladors. Cap d'equip d'instal·ladors de sistemes prefabricats d'algeps laminat o falsos sostres. Cap d'equip y/o encarregat de pintors i empaperadors. Aplicador de revestiments continus de fatxades. Estucador de construcció. Alicatador-solador. Instal·lador de placa d'algeps laminat. Instal·lador de falsos sostres. Juntero de placa d'algeps laminat. Col·locador de prefabricats lleugers en construcció. Col·locador de paviments lleugers, en general. Col·locador de moqueta. Instal·lador de paviments elevats enregistrables. Instal·ladors de sistemes de mampares i empanelados tècnics. Pintor y/o empaperador. Pintor d'interiors. Pintor decorador d'interiors. Pintor d'obra. Pintor de fatxades d'edificació.

T.P.B. Reforma i manteniment d'edificis

Descripció

Operari d'obra bàsica. Ajudant d'obrer. Peó especialitzat. Ajudant en pavimentació per a urbanització. Ajudant d'enrajolador. Ajudant d'alicatador. Ajudant d'escayolista. Auxiliar de yesaire (guixaire). Ajudant d'acabats. Auxiliar d'empaperador. Ajudant de pintor. Ajudant de revestiments continus. Ajudant de manteniment bàsic d'edificis.