Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SEGURETAT I MEDI AMBIENT

T.S. Química i Salut Ambiental (LOE)

Descripció

1. Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat principalment en l'àmbit sanitari dins de l'àrea de la salut pública o privada, en aquells sectors productius potencialment contaminadors i en l'administració nacional, autonòmica i local en serveis relacionats amb la salut i/o el medi ambient. Poden formar part d'equips d'inspecció sanitària, de laboratoris d'anàlisis, centres d'investigació, centres universitaris, explotacions agràries, empreses de serveis de control mediambiental. Quan treballen per compte d'altri, depenen jeràrquica i funcionalment d'un superior responsable i col·laboren, en el seu cas, amb els responsables d'altres departaments. Quan treballen en l'àmbit de la salut, la seua activitat professional està sotmesa a regulació per l'Administració competent. 2. Les ocupacions i llocs de treball (entés el masculí com a genèric) més rellevants són els següents: a) Tècnic en gestió ambiental. b) Coordinador de sistemes de gestió ambiental. c) Programador d'activitats ambientals. d) Documentalista ambiental. e) Tècnic de control sanitari (aliments, aigües, atmosfera, residus…). f) Tècnic de control de contaminació atmosfèrica. g) Tècnic de control de contaminació acústica. h) Tècnic de control d'organismes nocius. i) Tècnic en control de plagues en el mitjà urbà i entorn natural associat. j) Comercial d'informació de productes biocides i fitosanitaris.

T.S. Coordinació d'Emergències i Protecció Civil (LOE)

Descripció

Tècnic de gestió en protecció civil i emergències. Tècnics de gestió en incendis forestals. Coordinador de protecció civil i emergències. Coordinador en incendis forestals. Coordinador en emergències ordinàries i extraordinàries. Cap de servicis d'extinció d'incendis urbans. Cap de servicis d'intervenció davant d'emergències d'origen natural, tecnològic i antròpic.

T.S. Educació i Control Ambiental (LOE)

Descripció

Educador ambiental. Informador ambiental. Monitor d'educació ambiental. Documentalista ambiental. Guia ambiental. Programador d'activitats ambientals. Monitor de campanyes ambientals. Guía-intérprete del patrimoni natural. Professional del servici de gestió ambiental. Professional del servici de medi ambient. Tècnic en control d'espais naturals. Monitor de la naturalesa. Agent mediambiental o semblant. Monitor d'equipaments ambientals.

T. Emergències i Protecció Civil (LOE)

Descripció

Capatàs/Encarregat d'extinció d'incendis forestals. Bomber forestal. Vigilant d'incendis forestals. Bomber de serveis municipals. Bomber de serveis provincials. Tècnic en emergències de les FF.AA. Bomber d'altres serveis en ens públics, entre d'altres. Bomber d'aeroports. Bomber d'empresa privada. Bomber de serveis de comunitat autònoma. Bomber de serveis mancomunats. Bomber de serveis consorciats.