Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: VIDRE I CERÀMICA

T.S. Desenrotllament i Fabricació de Productes Ceràmics (LOE)

Descripció

Tècnic de laboratori d'investigació i desenrotllament de producte. Comercial d'assistència tècnica en indústries de pastes, esmalts i pigments ceràmics. Tècnic de programació i control de la producció en indústries ceràmiques. Tècnic de programació i control de la producció en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de gestió de qualitat en indústries ceràmiques. Tècnic de gestió de qualitat en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de laboratori de control de qualitat en indústries ceràmiques. Tècnic de laboratori de control de qualitat en indústries de pigments i esmalts ceràmics. Tècnic de gestió de medi ambient en indústries ceràmiques. Tècnic de gestió de medi ambient en indústries de pigments i esmalts ceràmics.

T. Fabricació de Productes Ceràmics (LOE)

Descripció

Encarregat de secció de preparació d'esmalts i tintes ceràmiques. Encarregat de recepció, magatzem i control de matèries primeres. Encarregat de mòlta de pastes. Encarregat d'atomització en indústria ceràmica. Encarregat de secció de pastes. Encarregat de línia de colat. Encarregat de línia d'extrusió. Conductor de màquina emmotladora de plats. Encarregat de línia d'esmaltat. Encarregat de línia de decoració. Encarregat de forns intermitents i forns continus no automàtics. Forner de forns continus amb comandaments automàtics de regulació de la cocció. Encarregat del procés en plantes ceràmiques de xicoteta dimensió. Encarregat de màquina rectificadora i polidora de ceràmica, porcellana i pisa. Encarregat de classificació i embalat.

T.P.B. Vidrieria i terrisseria

Descripció

Emmotlador/a de ceràmica: coladors, muntadors, metxers. Operari/a de premsat plàstic. Operari/a de torn de calibrat. Operari/a de terrisseria. Pintor/a en línia de decoració manual de productes ceràmics. Operari/a de motles per a ceràmica artesanal. Operari/a de reproducció per modele de peces ceràmiques artesanals. Operador de productes de vidre. Tallador de vidre. Emmotlador de vidre pla ornamental (termoformado). Operador de fusing. Vidrier. Vidrier de vidrieres. Bufador. Modelador. Laminador. Tallador. Polidor de vidre. Gravador de vidre. Pintor decorador en vidre. Elaborador d'envasos de vidre per a la indústria. Transformador de vidre buit manual i semiautomàtic.