Skip to content
C.C. INESPA

CC INESPA

En el Centre Inespa pretenem el ple desenvolupament de la personalitat mitjançant una formació integral basada en el treball personalitzat, creatiu i investigador i en el respecte als principis democràtics de convivència, als drets i deures fonamentals, així com l'adquisició d'hàbits intel·lectuals i de treball i a la capacitació per a l'exercici de les activitats professionals.

Dades del centre: