Skip to content

Instal·lació i Manteniment de Sistemes Connectats a Internet

Hores: 360
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
La competència general d'aquest curs d'especialització consisteix en la instal·lació, posada en servei i manteniment de dispositius i sistemes connectats a internet, *IoT, assegurant la seua funcionalitat i connectivitat, aplicant la normativa i reglamentació vigent, els protocols de qualitat, privacitat, seguretat digital, riscos laborals, i respecte al medi ambient
MÒDULS PROFESSIONALS

Instal·lació de dispositius i sistemes connectats, IoT.

Manteniment de dispositius i sistemes connectats, IoT.

COM S'ACCEDIX

a) Títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
b) Títol de Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
c) Títol de Tècnic en Planta Química
d) Títol de Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions
e) Títol de Tècnic en Producció Agroecològica
f) Títol de Tècnic en Producció Agropecuària
g) Títol de Tècnic en Jardineria i Floristeria
h) Títol de Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor
i) Títol de Tècnic Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
j) Títol de Tècnic en Manteniment Electromecànic
k) Títol de Tècnic en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
l) Títol de Tècnic en Muntatge d’Estructures i Instal·lació de Sistemes Aeronàutics

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

1. Les persones que hagen obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seua activitat en empreses, públiques i privades, dedicades a la instal·lació, configuració, posada en servei i manteniment de tota mena de dispositius des de sensors i actuadors a objectes comuns i sistemes connectats.

2. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

a) Tècnics en xarxes.

b) Instal·ladors d’equips i sistemes electrònics.

c) Instal·ladors i reparadors de sistemes i dispositius connectats.

d) Instal·ladors i reparadors en tecnologies de la informació i les comunicacions.

e) Instal·lador i reparador de dispositius IoT.

f) Mantenidor de sistemes connectats.

g) Tècnic en IoT.