Skip to content

Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics

Hores: 650
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
La competència general d'aquest curs d'especialització, consisteix a realitzar operacions de manteniment, muntatge d'elements i conjunts, localització d'avaries, reparació, verificació i ajust, en vehicles amb sistemes de propulsió híbrids i elèctrics, seguint especificacions tècniques de seguretat i de protecció ambiental, complint la normativa vigent.
MÒDULS PROFESSIONALS

Seguretat en vehicles híbrids i elèctrics

Sistemes de propulsió de vehicles híbrids i elèctrics

Sistema elèctrics d’alt voltatge, bateries i recàrrega

Formació en centres de treball

COM S'ACCEDIX

a) Títol de Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils
b) Títol de Tècnic en Electromecànica de Maquinària
c) Títol de Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Les persones que hagen obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seua activitat en el sector de la producció i manteniment de vehicles híbrids i elèctrics i en subsectors d’automòbils.

Entre altres sectors empresarials, cal destacar els que a continuació es relacionen:

a) Empreses de fabricació de vehicles.

b) Empreses de manteniment de vehicles.

c) Empreses de fabricació i distribució de components de vehicles.

d) Empreses de fabricació, comercialització i manteniment d’equips de comprovació, diagnosi i recanvis de vehicles.

e) Empreses operadores de flotes de lloguer de vehicles.

f) Empreses d’instal·lació d’accessoris de vehicles.

g) Empreses de flotes de serveis públics, transport de passatgers i mercaderies.

h) Empreses d’inspecció tècnica de vehicles.

i) Empreses de manteniment i reciclatge de bateries de vehicles.

j) Centres autoritzats de tractament (*CATs) de vehicles elèctrics i/o híbrids.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

a) Tècnic de manteniment de vehicles elèctrics.

b) Tècnic de manteniment de vehicles híbrids.

c) Tècnic instal·lador d’accessoris de vehicles.

d) Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosis.

e) Tècnic de muntatge en empreses de fabricació de vehicles.

f) Tècnic reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics.

g) Tècnic reparador de sistemes de transmissió i frens.

h) Tècnic reparador de sistemes de direcció i suspensió.

i) Tècnic reparador de sistemes elèctrics i de càrrega.

j) Operari d’empreses de fabricació de recanvis.

k) Operari de centres autoritzats de tractament (CATs) de vehicles elèctrics i/o híbrids.