Skip to content

Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics

Hores: 650
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
· Tècnic de manteniment de vehicles elèctrics. · Tècnic de manteniment de vehicles híbrids. · Tècnic instal·lador d'accessoris de vehicles. · Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosis. · Tècnic de muntatge en empreses de fabricació de vehicles. · Tècnic reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics. · Tècnic reparador de sistemes de transmissió i frens. · Tècnic reparador de sistemes de direcció i suspensió. · Tècnic reparador de sistemes elèctrics i de càrrega. · Operari d'empreses de fabricació de recanvis.
MÒDULS PROFESSIONALS

· Seguretat en vehicles híbrids i elèctrics.

· Sistemes de propulsió en vehicles híbrids i elèctrics.

· Sistemes elèctrics d’alt voltatge, bateries i recàrrega.

· Transmissió de forces i gestió tèrmica.

· Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Tindre en possessió almenys un dels següents títols:

· Títol de Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils.

· Títol de Tècnic en Electromecànica de Maquinària.

· Títol de Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol d’Especialització en Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics.