Skip to content

P.F.C.B. Treball De Fusteria I Moble

Hores: 1600
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Desenvolupar les capacitats i destreses suficients per a aconseguir les competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1, d'acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i tindre la possibilitat d'una inserció sociolaboral satisfactòria d'acord amb les possibilitats i expectatives personals. A més, l'alumne afermarà la seua maduresa personal i el seu nivell d'ocupabilitat mitjançant l'adquisició d'hàbits i capacitats que li permeten desenvolupar un projecte de vida personal, social i professional satisfactori; així com escometre la cerca activa d'ocupació i la promoció personal mitjançant un aprenentatge autònom.
MÒDULS PROFESSIONALS

Mòduls professionals:

  • S’adquireixen les competències derivades d’una qualificació de nivell 1.

Mòduls formatius de caràcter general:

  • Mòdul lingüístic-social
  • Mòdul científic-matemàtic
  • Mòdul de formació i orientació laboral
  • Mòdul de prevenció de riscos laborals i qualitat mediambiental

Tutoria
Altres mòduls

COM S'ACCEDIX

Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris.
Joves escolaritzats o desescolaritzats entre 16 i 21 anys d’edat complits l’any d’inici del programa, que no hagen obtingut el títol de Graduat en ESO.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Certificació acadèmica on constarà els mòduls superats i les competències corresponents (Qualificació de nivell 1).

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS