Skip to content

T. Manteniment Electromecànic (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Mecànic de manteniment. Muntador industrial. Muntador d'equips elèctrics. Muntador d'equips electrònics. Mantenidor de línia automatitzada. Muntador de béns d'equip. Muntador d'automatismes pneumàtics i hidràulics. Instal·lador electricista industrial. Electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i precisió.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Tècniques de fabricació.

Tècniques d’unió i muntatge.

Electricitat i automatismes elèctrics.

Automatismes pneumàtics i hidràulics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Muntatge i manteniment mecànic.

Muntatge i manteniment electrico-electrònic.

Muntatge i manteniment de línies automatitzades.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.