Skip to content

T.S. Estilisme i Direcció de Perruqueria (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Direcció tècnica en empreses de perruqueria. Direcció tecnicoartística de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda. Especialista en tractaments capil·lars. Assessoria artística de perruqueria. Estilista. Especialista en pròtesis capil·lars i postisseria. Conseller/a-avaluador/a d'empreses de perruqueria. Expert/a en cures capil·lars en clients amb necessitats especials. Tècnic/a en anàlisi capil·lar. Perruquer/a especialista. Treballador/a qualificat/a en clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica. Tècnic/a comercial. Assessoria d'imatge. Formació tècnica en perruqueria. Assessoria de venda i demostrador de productes i aparells de perruqueria. Assessoria de premsa especialitzada en imatge personal i perruqueria.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Dermotricologia.

Recursos tècnics i cosmètics.

Procediments i tècniques de perruqueria.

Estudi de la imatge.

Processos fisiològics i d’higiene en imatge personal.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Tractaments capil·lars.

Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda.

Estilisme en perruqueria.

Direcció i comercialització.

Perruqueria en cures especials.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’estilisme i direcció de perruqueria.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BHCS, de Batxillerat LOE modalitat BCT o BHCS, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT o BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI, BAG, BCHS o BL; o haver superat qualsevol opció de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA.

El títol de Tècnic Superior en Estilisme i direcció de perruqueria permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.