Skip to content

T.S. Gestió d'Allotjaments Turístics (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Subdirector d'allotjaments d'establiments turístics. Cap de recepció. Encarregat de reserves. Cap de reserves. Coordinador de qualitat. Governanta o encarregada general del servici de pisos i neteja. Subgovernanta o encarregada de secció del servici de pisos i neteja. Gestor d'allotjament en residències, hospitals i semblants. Gestor d'allotjament en cases rurals. Coordinador d'esdeveniments. Cap de vendes en establiments d'allotjaments turístics. Comercial d'establiments d'allotjaments turístics.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Estructura del mercat turístic.

Protocol i relacions públiques.

Màrqueting turístic.

Direcció d’allotjaments turístics.

Recursos humans en l’allotjaments.

Llengua estrangera: Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Gestió del departament de pisos.

Recepció i reserves.

Comercialització d’esdeveniments.

Segona Llengua estrangera.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en el Centres de Treball: 400 hores

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Projecte de gestió d’allotjaments turístics.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat BHCS; de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS.

El títol de Tècnic Superior en Gestió d’allotjaments turístics permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.