Skip to content
Dirección General FP

DIRECCIÓ GENERAL FP

Dirección General F.P.

La Formació Professional són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l'actual demanda d'ocupació; permeten a les persones accedir al mercat laboral d'una forma reeixida, ja que aquests estudis donen una formació especialitzada i unes competències professionals molt elevades. En la Comunitat Valenciana hi ha implantats més de 150 cicles formatius agrupats en 25 famílies professionals.