Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics

Hores: 650
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
· Tècnic de manteniment de vehicles elèctrics. · Tècnic de manteniment de vehicles híbrids. · Tècnic instal·lador d'accessoris de vehicles. · Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosis. · Tècnic de muntatge en empreses de fabricació de vehicles. · Tècnic reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics. · Tècnic reparador de sistemes de transmissió i frens. · Tècnic reparador de sistemes de direcció i suspensió. · Tècnic reparador de sistemes elèctrics i de càrrega. · Operari d'empreses de fabricació de recanvis.
MÒDULS PROFESSIONALS

· Seguretat en vehicles híbrids i elèctrics.

· Sistemes de propulsió en vehicles híbrids i elèctrics.

· Sistemes elèctrics d’alt voltatge, bateries i recàrrega.

· Transmissió de forces i gestió tèrmica.

· Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Tindre en possessió almenys un dels següents títols:

· Títol de Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils.

· Títol de Tècnic en Electromecànica de Maquinària.

· Títol de Tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol d’Especialització en Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics.

Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació

Hores:
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Aquest curs d'especialització capacita per a definir i implementar estratègies de seguretat en els sistemes d'informació realitzant diagnòstics de ciberseguretat, identificant vulnerabilitats i implementant les mesures necessàries per a mitigar-les aplicant la normativa vigent i estàndards del sector, seguint els protocols de qualitat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.
MÒDULS PROFESSIONALS

Incidents de ciberseguretat.

Bastionat de xarxes i sistemes.

Posada en producció segura.

Anàlisi forense informàtic.

Hacking ètic.

Normativa de ciberseguretat.

COM S'ACCEDIX

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Expert en ciberseguretat.

Auditor de ciberseguretat.

Consultor de ciberseguretat.

Hacker ètic.