Skip to content

T Confecció i Moda (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Confeccionista. Ajudant de sastreria i modisteria. Especialista en confecció. Oficial de confecció. Tallador de peces i articles tèxtils. Operador de màquines industrials de cosir i brodar. Cosidor-ensamblador. Marcador-tallador de peces i articles en tèxtil i pell. Planxador-acabador. Operador de màquines d'acabat.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Patrons.

Principis de manteniment electromecànic.

Matèries tèxtils i pell.

Tall de materials.

Confecció a mida.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Moda i tendències.

Confecció industrial.

Acabats de confecció.

Informació i atenció al client.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN CONFECCIÓ I MODA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.