Skip to content

T. Electromecànica de Maquinària (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Electromecànic de maquinària agrícola. Electromecànic de màquines d'indústries extractives. Electromecànic de màquines d'edificació i obra civil. Electromecànic ajustador d'equips d'injecció Dièsel. Verificador de maquinària agrícola i industrial. Reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics. Reparador de sistemes de transmissió i frens. Reparador de sistemes de direcció i suspensió. Instal·lador d'accessoris. Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosi. Operari d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Motors.

Sistemes auxiliars del motor dièsel.

Sistemes de càrrega i arrancada.

Circuits elèctrics, electrònics i de confortabilitat.

Equips i apers.

Mecanitzat bàsic.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Sistemes de suspensió i guiat.

Sistemes de força i detenció.

Sistemes d’accionament d’equips i apers.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.