Skip to content

T. Emergències Sanitàries (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en Transport Sanitari. Tècnic de EMERGÈNCIES SANITÀRIES. Operador de Teleassistència. Operador de centres de coordinació d'urgències i emergències.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Manteniment mecànic preventiu del vehicle.

Dotació sanitària.

Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.

Evacuació i trasllats de pacients.

Suport psicològic en situacions d’emergència.

Anatomofisiologia i patologia bàsiques.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Logística sanitària en emergències.

Atenció sanitària especial en situacions d’emergència.

Plans d’emergències i de dispositius de riscos previsibles.

Teleemergències.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.