Skip to content

T. Guia en el Medi Natural i de Temps LLiure

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Conduir clients en condicions de seguretat per sendes o zones de muntanya (on no es necessiten tècniques d´escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, per a conseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat als límits de cost previstos
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

1325. Tècniques d’equitació.
1327. Guia eqüestre.
1329. Organització d’itineraris.
1333. Guia de baixa i mitjana muntanya.
1334. Guia de bicicleta.
1336. Tècniques de natació.
1340. Formació i orientació laboral.
CV0001. Anglés tècnic I-M. Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

1328. Atenció a grups.
1335. Tècniques de temps lliure.
1337. Socorrisme en el medi natural.
1338. Guia en el medi natural aquàtic.
1339. Maniobres amb cordes.
1341. Empresa i iniciativa emprenedora.
CV0002. Anglés tècnic II-M. Horari reservat per a la docència en anglés.
1342. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS LLIURE.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.