Skip to content

T. Impressió Gràfica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operador de màquines d'òfset en general. Maquinista d'impressió òfset. Tècnic d'impressió òfset. Muntador de planxes de flexografía.Operador de màquina flexográfica. Conductor de màquina d'impressió flexográfica. Operador de màquina de gravat en relleu.Impressor digital. Tècnic en impressió digital.Tècnic d'impressió serigràfica. Impressor de serigrafia.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Preparació i regulació de màquines òfset.

Impressió en serigrafia.

Preparació de materials per a impressió.

Impressió en baix relleu.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Desarrotllament de la tirada òfset.

Impressió en flexografia.

Impressió digital.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN IMPRESSIÓ GRÀFICA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

Tècnic Auxiliar en Impressió, branca Arts Gràfiques.

Tècnic en Impressió en Arts Gràfiques.