Skip to content

T. Jardineria i Floristeria (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Treballador d'hortes, vivers i jardins. Jardiner, en general. Jardiner cuidador de camps d'esport. Treballador de parcs urbans, jardins històrics i botànics. Treballador qualificat per compte propi en empresa de jardineria. Viverista. Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. Empeltador. Florista per compte propi o aliena. Oficial de floristeria. Venedor de floristeria
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Fonaments agronòmics.

Taller i equips de tracció.

Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Principis de sanitat vegetal.

Implantació de jardins i zones verdes.

Producció de plantes i tepes en viver.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Control fitosanitari.

Manteniment i millora de jardins i zones verdes.

Composicions florals i amb plantes.

Establiments de floristeria.

Tècniques de venda en jardineria i floristeria.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Instal·lació i Manteniment de Jardins, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Jardiner Productor de Plantes, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Producció de Plantes, branca Agrària. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Jardineria. (LOGSE)