Skip to content

T. Operacions de Laboratori (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar, operador o tècnic de laboratoris de química, indústries químiques, indústries alimentàries, sector mediambiental, indústria transformadora, indústria farmacèutica, matèries primeres i producte acabat, control i recepció de matèries, centres de formació i investigació, control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotecnia, assajos de productes de fabricació mecànica i microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d'aigües. Operador de manteniment de servicis auxiliars, equipament i magatzem. Mostrejador i assajos de camp.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Química aplicada.

Mostreig i operacions unitàries de laboratori.

Proves fisicoquímiques.

Seguretat i organització en el laboratori.

Principis de manteniment electromecànic.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Servicis auxiliars en el laboratori.

Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica.

Operacions d’anàlisi químic.

Assajos de materials.

Emmagatzematge i distribució en el laboratori.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN OPERACIONS DE LABORATORI.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.