Skip to content

T.S. Artista Faller i Construcció d'Escenografies (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Artista faller. Foguerer. Artista gaiater. Cap de taller de construcció de decorats d'escenografia d'espectacle en viu i audiovisuals i d'altres espais culturals i d'oci. Constructor de decorats d'escenografia especialitzat en fusteria de fusta. Constructor de decorats d'escenografia especialitzat en fusteria de metall. Tècnic constructor d'ornaments i acabats de decorats d'escenografia d'espectacle en viu i audiovisuals i altres espectacles culturals i d'oci. Constructor de decorats d'escenografia. Decorador d'espectacles audiovisuals. Ambientador de decorats d'espectacles audiovisuals. Coordinador de construcció d'espectacles audiovisuals. Fuster de decorats d'espectacles audiovisuals. Responsable de maquinària en espectacles en viu. Maquinista de telar. Maquinista d'escenari. Muntador d'estand. Responsable d'attrezzo en espectacles en viu. Attrezzista d'escena.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Disseny tècnic d’escenografies i falles.

Organització de la producció d’estructures i maquinària escènica.

Organització de la producció de figures corpòries i ninots.

Organització de la “plantà” de falles.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Planificació de la producció.

Organització de la producció d’attrezzo.

Organització del muntatge de decorats.

Ambientació i servici d’espectacles.

Projecte de construcció d’escenografies i falles.

Anglés tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA, de Batxillerat LOE modalitat BA, de Batxillerat LOGSE modalitat BA. De Batxillerat Experimental modalitat BA.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el COU o Preu superat .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ARTISTA FALLER I CONSTRUCCIÓ D’ESCENOGRAFIES.

El títol de Tècnic Superior en Artista faller i construcció d’escenografies permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.