Skip to content

T.S. Assessoria Imatge Personal i Corporativa (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Director tecnicoartístic en produccions audiovisuals, escèniques i de moda. Tècnic de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades. Expert en etiqueta i usos socials. Assessor/consultor d'estilisme en el vestir. Assessor d'estils i tendències. Assistent tècnic d'imatge política, cultural i artística. Assessor en comerços de vestuari i complements. Assessor d'imatge en mitjans audiovisuals i de moda. Tècnic comercial. Assessor/ consultor d'imatge corporativa. Expert en habilitats comunicatives. Tècnic especialista en gabinets de relacions públiques. Tècnic especialista en imatge en departament de màrqueting. Director de gabinet d'assessoria d'imatge. Consultor/assessor de protocol i organització d'actes i esdeveniments. Assessor en la compra de vestuari, complements, regals i cosmètics. Assistent personal en l'atenció de la imatge. Organitzador de bodes o Wedding planner. Assessor de premsa especialitzada en imatge personal.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Assessoria cosmètica.

Disseny d’imatge integral.

Estilisme en vestuari i complements.

Assessoria de perruqueria.

Assessoria d’estètica.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Protocol i organització d’esdeveniments.

Usos socials.

Habilitats comunicatives.

Imatge corporativa.

Direcció i comercialització.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Projecte d’assessoria d’imatge personal i corporativa.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC o BHCS; de Batxillerat LOE modalitat BCT o BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BAG, BCHS o BL; o haver superat les opcions A, B, C o D de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. COU o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA.

El títol de Tècnic Superior en Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.