Skip to content

T.S. Automoció (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap de l'àrea d'electromecànica. Recepcionista de vehicles. Cap de taller de vehicles de motor. Encarregat/da d'ITV. Pèrit/a taxador de vehicles. Cap de servei. Encarregat/da d'àrea de recanvis. Encarregat/da d'àrea comercial d'equips relacionats amb els vehicles. Cap de l'àrea de carrosseria: xapa i pintura.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics i de seguretat i confortabilitat.

Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge.

Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.

Elements amovibles i fixos no estructurals.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Tractament i recobriment de superfícies.

Estructures del vehicle.

Gestió i logística del manteniment de vehicles.

Tècniques de comunicació i de relacions.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d’automoció.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMOCIÓ.

El títol de Tècnic Superior en Automoció permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.