Skip to content

T.S. Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dissenyador gràfic. Tècnic en preimpressió. Tècnic en impressió. Tècnic d'enquadernació industrial. Tècnic en processos de transformats de paper, cartró i altres suports gràfics. Verificador de productes acabats de paper i cartró. Tècnic en gestió de color en indústries gràfiques. Ajudant de producció en indústries gràfiques. Presupuestador d'indústries gràfiques. Tècnic d'oficina tècnica en indústries gràfiques.
MÒDULS PROFESSIONALS

Materials de producció gràfica.

Organització dels processos de preimpressió digital.

Disseny de productes gràfics.

Comercialització de productes gràfics i atenció al client.

Gestió de la producció en la indústria gràfica.

Gestió del color.

Organització dels processos d’impressió gràfica.

Organització dels processos de postimpressió, transformats i acabats.

Projecte de disseny i gestió de la producció gràfica.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per a la docència en anglès.

COM S'ACCEDIX

Accés Directe

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BA/BC, de Batxillerat LOE modalitat BA/BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BA/BCNS/BT. De Batxillerat Experimental modalitats BA/BCN/BTI o haver superat COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE, LOE o LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimenta o Preu superat.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ GRÀFICA

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir a un altre cicle de Formació Professional de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.

O ensenyaments universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic especialista en Composició, branca Arts Gràfiques.

Tècnic Especialista en Enquadernació, branca Arts Gràfiques.

Tècnic especialista en Impressió, branca Arts Gràfiques.

Tècnic especialista en Processos Gràfics, branca Arts Gràfiques.

Tècnic especialista en Reproducció Fotomecànica, branca Arts Gràfiques.

Tècnic especialista en Composició d’Arts Gràfiques, branca Arts Gràfiques

Tècnic Superior en Producció en Indústries d’Arts Gràfiques