Skip to content

T.S. Disseny i Moblament (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Dibuixant projectista de mobles. Tècnic en desplegament de productes de fusteria i mobles. Projectista de fusteria i moble. Gerent d'empreses de fusta, moble i altres manufactures. Tècnic de control de qualitat en indústries de fusta i suro. Encarregat d'oficina tècnica. Cap de fabricació. Controlador de producció. Cap de secció. Cap d'equip.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Processos en indústries de fusteria i moble.

Fabricació en fusteria i moble.

Representació en fusteria i mobiliari.

Prototips en fusteria i moble.

Desenrotllament de producte en fusteria i moble.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Automatització en fusteria i moble.

Instal·lacions de fusteria i mobiliari.

Disseny de fusteria i moble.

Gestió de la producció en fusteria i moble.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de disseny i moblament.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC ó BA, de Batxillerat LOE modalitat BCT ó BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT ó BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI ó BA; o haver superat la opció A ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C ó D de COU. Tindre el Preu superat .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I MOBLAMENT.

El títol de Tècnic Superior en Disseny i moblament permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.