Skip to content

T.S. en Animacions 3D, Jocs i Entorns interactius (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Animador 3D. Animador 2D. Intercalador. Modelador 3D. Grafista digital. Generador d'espais virtuals. Tècnic d'efectes especials 3D. Integrador multimèdia audiovisual. Desenvolupador d'aplicacions i productes audiovisuals multimèdia. Editor de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius. Tècnic en sistemes i realització en multimèdia.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Disseny, dibuix i modelatge per a animació.

Animació d’elements 2D i 3D.

Color, il·luminació i acabats 2D i 3D.

Realització de projectes multimèdia interactius.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D.

Projectes de jocs i entorns interactius.

Desenrotllament d’entorns interactius multidispositiu.

Realització del muntatge i postproducción d’audiovisuals.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte d’animacions 3D, jocs i entorns interactius.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS.

El títol de Tècnic Superior en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.