Skip to content

T.S. Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Càmera de cine, vídeo i televisió. Ajudant de cambra. Càmera d'ENG (Electronics News Gathering) . Il·luminador de televisió. Ajudant d'il·luminació. Responsable d'il·luminació en espectacles en viu. Luminotècnic d'espectacles en viu. Tècnic de taules de control d'il·luminació en espectacles. Fotògraf. Foto fixa. Reporter gràfic. Retocador fotogràfic digital. Supervisor de sistemes digitals i vectorials d'imatge.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Planificació de cambra en audiovisuals.

Luminotècnia.

Control de la il·luminació.

Projectes fotogràfics.

Tractament fotogràfic digital.

Gravació i edició de reportatges audiovisuals.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Presa d’imatge audiovisual.

Projectes d’il·luminació.

Presa fotogràfica.

Processos finals fotogràfics.

Projecte d’il·luminació, captació i tractament d’imatge.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D’IMATGE

El títol de Tècnic Superior en Il·luminació, Captació i Tractament d’Imatge permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.