Skip to content

T.S. Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant d'adreça en cinema. Ajudant de realització de vídeo. Ajudant de realització de televisió. Responsable d'àrea d'audiovisuals (en empreses alienes a l'activitat). Muntador de cinema. Editor muntador de vídeo. Cap de regiduría. Regidor d'espectacles en viu. Regidor d'esdeveniments. Regidor de parets.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Planificació de la realització en cinema i vídeo.

Planificació de la realització en televisió.

Planificació del muntatge i postproducció d’audiovisuals.

Planificació de la regiduría d’espectacles i esdeveniments.

Mitjos tècnics audiovisuals i escènics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.

Segon curs:

Processos de realització en cinema i vídeo.

Processos de realització en televisió.

Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals.

Processos de regiduría d’espectacles i esdeveniments.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de realització de projectes d’audiovisuals i espectacles.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglès.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de Cou o Preu superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per qui hagués superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional al fet que pertanyi el cicle al fet que pretenguin accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tenir una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tenir 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC SUPERIOR EN REALITZACIÓ DE PROJECTES AUDIOVISUALS I ESPECTACLES.

El títol de Tècnic Superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixin.