Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ENERGIA I AIGUA

T.S. Energies renovables (LOE)

Descripció

Tècnic de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques. Responsable de muntatge de parcs eòlics. Responsable de muntatge d'aerogeneradors. Especialista muntador d'aerogeneradors. Especialista en manteniment de parcs eòlics. Promotor d'instal·lacions solars. Projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable de muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable de manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Responsable d'explotació i manteniment de xicotetes centrals solars fotovoltaiques. Muntador-operador d'instal·lacions solars fotovoltaiques. Encarregat de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Encarregat de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques. Operador-mantenidor de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.

T.S. Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (LOE)

Descripció

Tècnic d'eficiència energètica d'edificis. Ajudant de processos de certificació energètica d'edificis. Tècnic comercial d'instal·lacions solars. Responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques. Responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. Gestor energètic. Promotor de programes d'eficiència energètica.

T. Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües (LOE)

Descripció

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat professional en l'Administració i en empreses dedicades a realitzar el muntatge, l'operació i el manteniment de xarxes de, proveïment, sanejament, i interiors d'edificis, així com en empreses del sector de tractament i potabilització de l'aigua, i del sector de la depuració d'aigües residuals.