Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: FABRICACIÓ MECÀNICA

T.S. Programació de la Producció en Emmotlament de Metalls i Polímers (LOE)

Descripció

Tècnic en procés. Tècnic de fabricació. Programador de la producció. Tècnic d'aprovisionament. Tècnic en laboratori de control de transformació de polímers. Programador de Sistemes automatitzats. Encarregat de producció (emmotlament, extrusió, calandratge, acabat, tractaments i altres). Encarregat d'operadors de màquines per a fabricar productes de cautxú i de materials plàstics. Encarregat d'emmotladors. Encarregat d'instal·lacions de processos de fosa. Encarregat d'instal·lacions de processos de pulverimetal·lúrgia. Tècnic de desenrotllament de productes i motles. Encarregat d'envasament. Encarregat de vulcanització. Encarregat de secció de fabricació de pneumàtics, en general. Inspector de verificadors de fabricació de pneumàtics. Encarregat de secció de recautxutatge de pneumàtics. Encarregat de secció d'acabats. Encarregat d'operacions prèvies i de mesclat.

T.S. Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (LOE)

Descripció

Tècnics en mecànica. Encarregats d'instal·lacions de processament de metalls. Encarregat d'operadors de màquines per a treballar metalls. Encarregat de muntadors. Programador de CNC. Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador de la producció.

T.S. Òptica i Protètica Ocular

Descripció

Cap de distintes seccions o tallers en empreses de productes òptics. Muntador. Assessor- Comercial òptic.

T.S. Disseny en Fabricació Mecànica (LOE)

Descripció

Delineant projectista. Tècnic en CAD. Tècnic en desplegament de productes. Tècnic en desplegament de matrius. Tècnic en desplegament d'utillatges. Tècnic en desplegament de motles. Tècnic de desenrotllament de productes i motles.

T.S. Construccions Metàl·liques (LOE)

Descripció

Tècnic en construcció mecànica. Encarregat de fabricació en construccions metàl·liques. Encarregat de muntadors en construccions metàl·liques. Delineant projectista de caldereria i estructures metàl·liques. Tècnic en disseny assistit per ordinador (CAD) de caldereria i d'estructures metàl·liques. Dissenyador tècnic de caldereria i estructures. Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador de la producció en fabricació mecànica. Tècnic en desenrotllament de canonades. Cap de taller en construccions metàl·liques i muntatge.

T. Conformació per Emmotlament de Metalls i Polímers (LOE)

Descripció

Operador en forns de segona fusió. Operador de forns de fusió. Tècnic en fosa per gravetat. Preparador de màquines d'injecció i de baixa pressió. Operador de màquines de colar aliatges metàl·lics. Preparador de motles-noieria. Emmotllador manual. Emmotllador mecànic. Noier mecànic. Operador de màquines de motles o noieria. Operador de màquina mescladora-pastadora de cautxú. Operador de màquina talladora de cautxú. Operador de màquina enllustradora de cautxú. Assemblador d'articles de cautxú i híbrids. Assemblador d'articles de plàstic i híbrids. Operador de màquines per a fabricar productes de cautxú. Operador de màquines per a fabricar segells de cautxú. Operador de màquina vulcanitzadora d'articles de cautxú. Operador de màquines per a l'acabat de productes de cautxú i goma. Operador de màquina emmotlladora-vulcanitzador de cautxú. Verificador de la fabricació de pneumàtics. Operador de màquina recautxutadora de pneumàtics. Operador de màquina emmotladora de pneumàtics. Cilindrista. Prensista. Adhesivador. Operador de màquina mescladora. Operador de màquines de transformació de termoplàstics. Operador d'injectora. Operador d'extrusora. Operador de màquina calandradora. Operador de trituradora de termoplàstics. Constructor de motles i models de polièster. Operador de màquines per a preparar motles de resina. Operador de màquines per a fabricar resines sintètiques. Operador de màquines de transformació d'articles termostables i materials compostos de matriu polimèrica. Assemblador d'articles de materials compostos. Operador manual de materials compostos.

T. Soldadura i Caldereria (LOE)

Descripció

a) Soldadors i oxitalladors. b) Operadors de projecció tèrmica. c) Xapistes i calderers. d) Muntadors d'estructures metàl·liques. e) Fuster metàl·lic. f) Tuber industrial d'indústria pesada.

T. Mecanitzat (LOE)

Descripció

Ajustador operari de màquines ferramentes. Polidor de metalls i esmolador de ferramentes. Operador de màquines per a treballar metalls. Operador de màquines ferramentes. Operador de robots industrials. Treballadors de la fabricació de ferramentes, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i assimilats. Torner, fresador i mandrinador.

T Joieria

Descripció

Joiers. Argenters. Orfebres. Muntadors. Fonedors de microfusió. Modelistes de joieria. Escultors amb metalls preciosos.

T.P.B. Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica

Descripció

Operari/a d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant/a de muntador/a d'antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant/a d'instal·lador/a i reparador/a d'equips telefònics i telegràfics. Ajudant/a d'instal·lador/a d'equips i sistemes de comunicació. Ajudant/a d'instal·lador/a reparador/a d'instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats.

T.P.B. Fabricació i muntatge

Descripció

Peons d'indústries manufactureres. Auxiliars de processos automatitzats. Lampista/a. Muntador/a d'equips de calefacció. Mantenidor/a d'equips de calefacció. Muntador/a d'equips de climatització. Mantenidor/a d'equips de climatització Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua.