Skip to content

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SANITAT

T.S. Radioteràpia i Dosimetria (LOE)

Descripció

Tècnic superior en radioteràpia. Tècnic especialista en radioteràpia. Personal auxiliar dels serveis de protecció radiològica. Delegat comercial d'equips de radioelectrologia mèdica.

T.S. Laboratori Clínic i Biomèdic (LOE)

Descripció

Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic. Tècnic/a especialista en laboratori. Ajudant tècnic en laboratori d'investigació i experimentació. Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia. Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

T.S. Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (LOE)

Descripció

Tècnic superior en imatge per al diagnòstic. Tècnic especialista en radiodiagnòstic. Tècnic especialista en medicina nuclear. Personal tècnic en equips de radioelectrología metgessa. Personal tècnic en protecció radiològica. Personal tècnic en radiologia d'investigació i experimentació. Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

T.S. Documentació i Administració Sanitàries (LOE)

Descripció

Tècnic superior en documentació sanitària. Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària. Responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques. Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari. Responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària. Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària. Responsable tècnic de gestió de processos administratiu-clínics. Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris. Assistent d'equips d'investigació biomèdica. Secretari-a de servicis sanitaris.

T.S. Dietètica

Descripció

Dietista, Tècnic en Dietètica i Nutrició, Responsable d'alimentació en empreses de catering, Tècnic en Higiene dels Aliments, Consultor en Alimentació, Educador Sanitari.

T. Farmàcia i Parafarmàcia (LOE)

Descripció

Tècnic en farmàcia. Tècnic auxiliar de farmàcia. Tècnic de magatzem de medicaments. Tècnic en farmàcia hospitalària. Tècnic en establiments de parafarmàcia.

T. Emergències Sanitàries (LOE)

Descripció

Tècnic en Transport Sanitari. Tècnic de EMERGÈNCIES SANITÀRIES. Operador de Teleassistència. Operador de centres de coordinació d'urgències i emergències.

T. Cures Auxiliars d'Infermeria

Descripció

Auxiliar d'infermeria/clínica. Auxiliar de balnearis. Auxiliar d'atenció primària i cures d'infermeria a domicili. Auxiliar bucodental. Auxiliar geriàtric. Auxiliar pediàtric. Auxiliar d'esterilització. Auxiliar d'unitats especials. Auxiliar de salut mental.