Skip to content

T.P.B. Allotjament i bugaderia

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cambrer/a de pisos, en establiments d'allotjament turístic siga quin siga la seua tipologia, modalitat o categoria. Valets o mossos/as d'habitacions. Auxiliar de pisos i neteja. Auxiliar de bugaderia i llenceria en establiments d'allotjament. Operador de màquines llavadores i eixugadores de peces de roba. Operador de màquines i equips de planxat de peces de roba.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials i productes tèxtils.

Posada a punt d’habitacions i zones comuns en allotjament.

Llavat i assecat de roba.

Planxat i embutxacat de roba.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria..

Formació i Orientació Laboral I.

 

Segundo curso:

Atenció al client.

Bugaderia i manteniment de llenceria en l’allotjament.

Preparació i muntatge de materials per a colectivitats i catering.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II..

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Títol Professional Bàsic en ALLOTJAMENT I BUGADERIA.

  • Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.
  • Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de: Hostaleria i Turisme. Tèxtil, confecció i pell. Servicis socioculturals i a la comunitat.
MÒDULS A QUE DONA ACCÉS