Skip to content

T. Fabricació de Productes Ceràmics (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Encarregat de secció de preparació d'esmalts i tintes ceràmiques. Encarregat de recepció, magatzem i control de matèries primeres. Encarregat de mòlta de pastes. Encarregat d'atomització en indústria ceràmica. Encarregat de secció de pastes. Encarregat de línia de colat. Encarregat de línia d'extrusió. Conductor de màquina emmotladora de plats. Encarregat de línia d'esmaltat. Encarregat de línia de decoració. Encarregat de forns intermitents i forns continus no automàtics. Forner de forns continus amb comandaments automàtics de regulació de la cocció. Encarregat del procés en plantes ceràmiques de xicoteta dimensió. Encarregat de màquina rectificadora i polidora de ceràmica, porcellana i pisa. Encarregat de classificació i embalat.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Processos de fabricació de pastes ceràmiques.

Processos de fabricació de frites i pigments ceràmics.

Processos de preparació d’esmalts ceràmics.

Processos de fabricació de productes ceràmics.

Principis de manteniment electromecànic.

Formació i Orientació Laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Normativa ceràmica.

Control de materials i processos ceràmics.

Tècniques i assajos de desenrotllament de productes ceràmics.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Electromecànica de Vehicles Automòbils (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Electronicista de vehicles. Electricista electrònic de manteniment i reparació en automoció. Mecànic/a d'automòbils. Electricista d'automòbils. Electromecànic/a d'automòbils. Mecànic/a de motors i els seus sistemes auxiliars d'automòbils i motocicletes. Reparador/a sistemes pneumàtics i hidràulics. Reparador/a sistemes de transmissió i frens. Reparador/a sistemes de direcció i suspensió. Operari/a d'ITV. Instal·lador d'accessoris en vehicles. Operari/a d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis. Electromecànic/a de motocicletes. Venedor/a distribuïdor/a de recanvis i equips de diagnosi.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Motors.

Circuits de fluids, suspensió i direcció.

Sistemes de càrrega i engegada.

Sistemes de seguretat i confortabilitat.

Mecanitzat bàsic.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Circuits elèctrics auxiliars del vehicle.

Sistemes auxiliars del motor.

Sistemes de transmissió i frenada.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS.

Este cicle formatiu d’Electromecànica de Vehicles Automòbils adaptat de manera experimental a l’especialitat de MECÀNICA DE COMPETICIÓ s’impartirà des del curs escolar 2011/2012, al CIPFP Complex Educatiu de Xest (València).

Este cicle formatiu d’Electromecànica de Vehicles Automòbils adaptat de manera experimental a l’especialidad de MANTENIMENT D’EMBARCACIONS DE RECREACIÓ s’impartirà des del curs escolar 2011/2012, al CIPFP Canastell de Sant Vicent del Raspeig (Alacant). Veure correcció d’errades a la resolució corresponent.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Carrosseria (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Xapista reparador de carrosseria d'automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d'indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari. Instal·lador de llunes i muntador d'accessoris. Pintor de carrosseria d'automòbils, vehicles pesats, tractors, maquinària agrícola, d'indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Elements amovibles.

Elements metàl·lics i sintètics.

Elements fixos.

Mecanitzat bàsic.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Preparació de superfícies.

Elements estructurals del vehicle.

Embelliment de superfícies.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en el Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN CARROSSERIA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Manteniment de Material Rodant Ferroviari (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en manteniment de sistemes pneumàtics i de fre de material rodador ferroviari. Tècnic de manteniment de motors Dièsel. Tècnic en manteniment de sistemes elèctrics de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes elèctrics de material rodador ferroviari. Tècnic en manteniment de sistemes electrònics de material rodador ferroviari. Tècnic en càrregues i descàrregues de programari, anàlisi de diagnosi i xarxes de comunicació interna. Tècnic en manteniment de sistemes de tracció i motors. Tècnic en manteniment de sistemes de confortabilitat, seguretat i comunicació de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes de seguretat i comunicació de material rodador ferroviari. Tècnic en manteniment de sistemes de bogis, xoc i arrossegament. Agent d'acompanyament de trens. Venedor/distribuïdor de recanvis i equips per a material rodador. Visitador de recanvis i equips per a material rodador. Operari d'empreses dedicades a la fabricació, muntatge i comercialització d'equips i reposats per a material rodador. Operari muntador de subsistemes de material rodador ferroviari. Instal·lador d'accessoris de material rodador ferroviari. Reparador de sistemes mecànics i pneumàtics de material rodador ferroviari.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Motors.

Sistemes de frens en material rodador ferroviari.

Sistemes lògics de material rodador ferroviari.

Confortabilitat i climatització.

Mecanitzat bàsic.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Bogi, tracció i xoc.

Sistemes auxiliars del motor dièsel.

Tracció elèctrica.

Circuits auxiliars.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en Centres de Treball.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN MANTENIMENT DE MATERIAL RODANT FERROVIARI.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Electromecànica de Maquinària (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Electromecànic de maquinària agrícola. Electromecànic de màquines d'indústries extractives. Electromecànic de màquines d'edificació i obra civil. Electromecànic ajustador d'equips d'injecció Dièsel. Verificador de maquinària agrícola i industrial. Reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics. Reparador de sistemes de transmissió i frens. Reparador de sistemes de direcció i suspensió. Instal·lador d'accessoris. Venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosi. Operari d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Motors.

Sistemes auxiliars del motor dièsel.

Sistemes de càrrega i arrancada.

Circuits elèctrics, electrònics i de confortabilitat.

Equips i apers.

Mecanitzat bàsic.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Sistemes de suspensió i guiat.

Sistemes de força i detenció.

Sistemes d’accionament d’equips i apers.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Conducció de Vehicles de Transport per Carretera(LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Conductor/a de camió T.I.R. (Transport Internacional). Conductor/a de camió de mercaderies perilloses. Conductor/a de camió amb remolc i/o de tractocamió. Conductor/a de cisternes. Conductor/a de vehicle frigorífic. Conductor/a de portavehícles. Conductor/a de formigonera. Conductor/a de vehicle basculant. Conductor/a de vehicles autobolquet (Dumper). Conductor/a de vehicles grua d'auxili en carretera. Conductor/a de vehicles especials. Conductor/a de vehicles de transport d'animals vius. Conductor/a de vehicles destinats a transport de viatgers per carretera. Conductor/a d'autobús urbà. Conductor/a d'autobús interurbà. Conductor/a d'autobús internacional. Conductor/a d'autobús escolar. Conductor/a de taxi. Conductor/a professional d'automòbil. Conductor/a professional de vehicle de transport de passatgers de fins a nou places. Conductor/a de furgoneta fins a 3.500 quilos. L'activitat professional de conducció està sotmesa a regulació per l'Administració competent.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Manteniment bàsic de vehicles.

Conducció inicial.

Entorn normatiu, econòmic i social del transport.

Anglés.

Operacions d’emmagatzematge.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Servici de transport de mercaderies.

Servici de transport de viatgers.

Conducció racional.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T Confecció i Moda (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Confeccionista. Ajudant de sastreria i modisteria. Especialista en confecció. Oficial de confecció. Tallador de peces i articles tèxtils. Operador de màquines industrials de cosir i brodar. Cosidor-ensamblador. Marcador-tallador de peces i articles en tèxtil i pell. Planxador-acabador. Operador de màquines d'acabat.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Patrons.

Principis de manteniment electromecànic.

Matèries tèxtils i pell.

Tall de materials.

Confecció a mida.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Moda i tendències.

Confecció industrial.

Acabats de confecció.

Informació i atenció al client.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN CONFECCIÓ I MODA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Calçat i Complements de Moda (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tallador de pell i cuir. Tallador de peces per a aparado i muntatge de calçat. Tallador de marroquineria i guanteria en pell o cuir. Operador de màquines talladores de peces de calçat Tallador a mà. Tallador amb màquina. Operador de màquines de preacoblament. Operador de màquines de muntar, enformar i altres. Operador de màquina de vulcanitzat de soles de calçat. Operador de màquines d'injecció de soles de calçat. Operador de màquines d'acabat de calçat. Operador de màquines per a fabricar articles de marroquineria. Operador de màquina industrial de cosir. Operador de màquina industrial de brodar Operador de màquina d'encoixinat. Operador de màquines d'acabat. Muntador de calçat a màquina. Muntador de calçat a mà. Sabater de calçat a mida. Sabater ortopedista. Magatzemista.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Calçat i tendències.

Principis de manteniment electromecànic.

Tall de materials.

Matèries tèxtils i pell.

Confecció industrial.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Muntat i acabat d’articles de marroquineria.

Muntat i acabat de calçat.

Processos d’elaboració de calçat a mida

Tècniques de fabricació de calçat a mida i ortopèdic.

Transformació de calçat per a espectacles.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operador/a de màquines per a la preparació de fibres tèxtils. Operador/a de màquina per a obrir, netejar i mesclar fibres. Operador/a de màquina llavadora de fibres tèxtils. Operador/a de màquines per a processar fibres per a filatura. Operador/a de màquines per a filar fibres tèxtils. Operador/a de màquines per a fabricar teles no teixides. Oficial/a de filatura. Oficial/a encolador/a Sortejador. Especialista en filatura. Especialista en condicionament. Operador/a de màquines de preparació del tissatge (ordit, encolat, etc.) . Operador/a de màquina passadora i anudadora de fils d'ordit. Operador/a de màquines teixidores en teler de calada. Operador/a de màquina teixidora de calada amb jacquard. Operador/a de màquina teixidora de calada amb dispostius especials (estores, tapissos, ris i velluts i tèxtils d'ús tècnic) . Técnico/a en tints tèxtils, llavat de llana (tèxtil) . Oficial/a acabador. Oficial/a auxiliar encarregat/da. Oficial/a de laboratori (I+D) . Oficial/a ajudant Oficial/a control qualitat (I+D) . Operador/a de màquines de desencolat, descruatge i blanqueig de teixits. Tècnic d'ennobliment tèxtil. Preparador/a de dissolucions per a ennobliment tèxtil. Oficial/a acabador de matèries tèxtils. Operador/a de màquines d'ennobliment tèxtil. Oficial/a estampador tèxtil. Oficial/a auxiliar encarregat/da d'estampació tèxtil. Oficial/a ajudant d'estampació tèxtil (I+D+i) Operador/a de màquines d'estampar. Operador de màquines d'estampació tèxtil (I+D+i) . Operador/a de màquina circular de gènere de punt. Operador/a de màquina cotton. Especialista teixidor/a de calcetins. Especialista teixidor/a de mitges elàstiques compressores. Especialista teixidor/a de prendas de punt interior i exterior. Oficial/a de teixidura de punt per trama. Operador/a de màquina Kette. Operador/a de màquina Raschel. Operador/a de màquina Ganxet. Especialista teixidor/a de màquines d'ordit. Oficial/a de teixidura de punt per ordit.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Principis de manteniment electromecànic.
 • Matèries tèxtils i pell.
 • Aplicació d’aprestos.
 • Preparació i tintura.
 • Tècniques de teixidura de calada.
 • Formació i orientació laboral.
 • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

 • Acabats tèxtils.
 • Estampació.
 • Tècniques de fabricació de filatura i -te-les no teixides.
 • Tècniques de teixidura de punt per recollida.
 • Tècniques de teixidura de punt per ordit.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.
COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTILS.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Atenció a Persones en Situació de Dependència (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions y/o domicilis. Cuidador o cuidadora en centres d'atenció psiquiàtrica. Gerocultor o gerocultora. Governant i subgovernant de persones en situació de dependència en institucions. Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat. Auxiliar d'ajuda a domicili. Assistent d'atenció domiciliària. Treballador o treballadora familiar. Auxiliar d'educació especial. Assistent personal. Teleoperador/a de teleassistència.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.

Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.

Atenció i suport psicosocial.

Suport domiciliari.

Atenció higiènica.

Primers auxilis.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Destreses socials.

Suport a la comunicació.

Atenció sanitària.

Teleassistència.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Emergències i Protecció Civil (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Capatàs/Encarregat d'extinció d'incendis forestals. Bomber forestal. Vigilant d'incendis forestals. Bomber de serveis municipals. Bomber de serveis provincials. Tècnic en emergències de les FF.AA. Bomber d'altres serveis en ens públics, entre d'altres. Bomber d'aeroports. Bomber d'empresa privada. Bomber de serveis de comunitat autònoma. Bomber de serveis mancomunats. Bomber de serveis consorciats.
MÒDULS PROFESSIONALS

Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials empleats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències.

Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals.

Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans.

Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic.

Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat.

Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències..

Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.

Suport psicològic en situacions d’emergència.

Coordinació d’equips i unitats d’emergències.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa empreedora.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Farmàcia i Parafarmàcia (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en farmàcia. Tècnic auxiliar de farmàcia. Tècnic de magatzem de medicaments. Tècnic en farmàcia hospitalària. Tècnic en establiments de parafarmàcia.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Disposició i venda de productes.

Dispensació de productes parafarmacèutics.

Operacions bàsiques de laboratori.

Promoció de la salut.

Anatomofisiologia i patologies bàsiques.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Oficina de farmàcia.

Dispensació de productes farmacèutics.

Formulació magistral.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Emergències Sanitàries (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en Transport Sanitari. Tècnic de EMERGÈNCIES SANITÀRIES. Operador de Teleassistència. Operador de centres de coordinació d'urgències i emergències.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Manteniment mecànic preventiu del vehicle.

Dotació sanitària.

Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència.

Evacuació i trasllats de pacients.

Suport psicològic en situacions d’emergència.

Anatomofisiologia i patologia bàsiques.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Logística sanitària en emergències.

Atenció sanitària especial en situacions d’emergència.

Plans d’emergències i de dispositius de riscos previsibles.

Teleemergències.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Cures Auxiliars d'Infermeria

Hores: 1400
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar d'infermeria/clínica. Auxiliar de balnearis. Auxiliar d'atenció primària i cures d'infermeria a domicili. Auxiliar bucodental. Auxiliar geriàtric. Auxiliar pediàtric. Auxiliar d'esterilització. Auxiliar d'unitats especials. Auxiliar de salut mental.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Operacions administratives i documentació sanitària.

Tècniques bàsiques d’infermeria.

Higiene del medi hospitalari i neteja de material.

Promoció de la salut i suport psicològic al pacient.

Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica.

Relacions amb l’entorn de treball.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Formació en Centres de Treball: 440 hores

 

Formación en Centros de Trabajo: 440 horas

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA.

ESTA TITULACIÓ CONVALIDA ELS SEGÜENTS MÒDULS PROFESSIONALS:

(amb independència d’altres possibles convalidacions entre mòduls professionals, previstes totes elles en l’Orde de 20-12-01, BOE 09-01-2002 i Correcció d’Errades Orde ECD/1842/2002 de 9 de juliol, BOE 19-07-2002):

-De T.Farmàcia: Promoció de la salut i suport psicològic a les persones i Formació i orientació laboral.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Operacions de Laboratori (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar, operador o tècnic de laboratoris de química, indústries químiques, indústries alimentàries, sector mediambiental, indústria transformadora, indústria farmacèutica, matèries primeres i producte acabat, control i recepció de matèries, centres de formació i investigació, control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotecnia, assajos de productes de fabricació mecànica i microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d'aigües. Operador de manteniment de servicis auxiliars, equipament i magatzem. Mostrejador i assajos de camp.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Química aplicada.

Mostreig i operacions unitàries de laboratori.

Proves fisicoquímiques.

Seguretat i organització en el laboratori.

Principis de manteniment electromecànic.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Servicis auxiliars en el laboratori.

Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica.

Operacions d’anàlisi químic.

Assajos de materials.

Emmagatzematge i distribució en el laboratori.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN OPERACIONS DE LABORATORI.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Navegació i Pesca de Litoral (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Patró dedicat al transport marítim de mercaderies i/o passatgers, servicis de practicatge, seguretat, salvament marítim, busseig e investigació, entre altres activitats, amb les atribucions establides per al patró portuari en l'article 10 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, pel que es regulen les titulacions professionals de la marina mercant. Patró, primer oficial i oficial de pont en barcos mercants i barcos de passatge, amb les atribucions establides per al patró de litoral en l'article 9.2 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, pel que es regulen les titulacions professionals de la marina mercant. Patró costaner polivalent (professió regulada). Patró local de pesca (professió regulada). Mariner de Pont (professió regulada). Mariner pescador. (professió regulada). Patró al comandament de barcos de pesca o mercants i Primer Oficial de pont o Oficial de pont en barcos pesquers o mercants (amb les limitacions establides per la normativa). Inspector de flota. Supervisor de muntatge i armat d'arts i aparells de pesca. Manipulador o Operari d'elaboració. Operari d'envasament i empaquetatge. Operador o controlador de línia d'envasament. Treballador en la preparació de peix per a conserves. Especialista en tractaments de fred. Elaborador de productes de la pesca i derivats, de conserves de peix, de semiconserves. Elaborador de congelats i ultracongelats. Netejador-preparador de peixos per a conserves.
MÒDULS PROFESSIONALS

Tècniques de navegació i comunicacions.

Procediments de guàrdia.

Pesca de litoral.

Despatx i administració del barco.

Seguretat marítima.

Atenció sanitària a bord.

Instal·lacions i servicis.

Tècniques de maniobra.

Estabilitat, ajustament i estiba del barco.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.

Horari reservat per a la docència en anglés

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2.º de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN NAVEGACIÓ I PESCA LITORAL

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari de reparació i manteniment de motors i grups mecànics. Operari de reparació i manteniment de plantes energètiques de motor i vapor. Cap de màquines, d'acord amb les atribucions establides per al mecànic naval en l'article 15.2 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny. Oficial de màquines o primer oficial de màquines, d'acord amb les atribucions establides per al mecànic naval en l'article 15.2 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, i en la Resolució de 31 de maig del 2010, de la Direcció General de Marina Mercant, per la que s'establixen els cursos de Acreditació de mecànics majors navals i mecànics navals per a l'exercici professional en barcos mercants fins a 6.000 kW. Electromecànic de manteniment i instal·lació de planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i de recreació. Mecànic de motors i equips d'injecció (dièsel i gasolina). Mecànic de motors de gasolina. Mecànic de motors dièsel. Mecànic de motors en maquinària industrial. Mecànic de motors i grups mecànics navals en drassanes. Mantenidor d'aire condicionat i fluids en embarcacions esportives i de recreació. Electricista naval. Electricista de manteniment i reparació de motors, dinamos i transformadors. Operari d'instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d'aire condicionat.
MÒDULS PROFESSIONALS

Manteniment de la planta propulsora i maquinària auxiliar.

Procediments de mecanitzat i soldadura en barcos i embarcacions.

Regulació i manteniment d’automatismes en barcos i embarcacions.

Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en barcos i embarcacions.

Instal·lació i manteniment de maquinària de fred i climatització en barcos i embarcacions.

Procediments de guàrdia de màquines.

Seguretat marítima.

Atenció sanitària a bord.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per a la docència en anglés

Formació en Centres de Treball

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2.º de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ:: TÈCNIC EN MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Planta Química (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Primer curs Paràmetres químics. Operacions unitàries en planta química. Operacions de reacció en planta química. Transport de materials en la indústria química Formació i orientació laboral. Segon curs Operacions de generació i transferència d'energia en procés químic. Control de processos químics industrials. Tractament d'aigües. Principis de manteniment electromecànic. Empresa i iniciativa emprenedora Formació en centres de treball
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs

Paràmetres químics.

Operacions unitàries en planta química.

Operacions de reacció en planta química.

Transport de materials en la indústria química

Formació i orientació laboral.

Segon curs

Operacions de generació i transferència d’energia en procés químic.

Control de processos químics industrials.

Tractament d’aigües.

Principis de manteniment electromecànic.

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN OPERACIONS DE LABORATORI.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap d'equip de busseig professional en immersions a intervenció fins a la pressió i profunditat màxima que permeten les normes de seguretat vigent, utilitzant aire i nitrox. Bussejador professional de suport en immersions a intervenció fins a la pressió i profunditat màxima que permeten les normes de seguretat vigent, utilitzant aire i nitrox: En treballs d'aqüicultura. En treballs de voladura subaquàtica. En treballs d'alta mar com a suport als bussejadors professionals de gran profunditat a saturació. En treballs d'arqueologia subaquàtica. En treballs de mostreig i investigació biològica. En treballs d'assajos no destructius. En treballs de filmació i fotografia submarina. En treballs de col·laboració excepcional amb cossos de seguretat de l'estat. En treballs de col·laboració excepcional amb cossos d'emergències, com ara Salvament Marítim, UME, Protecció Civil, Bombers. Operador especialista en instal·lacions i plantes hiperbàriques. Operador especialista en cambres hiperbàriques. Bussejador professional especialista en reparacions a flotació i reflotaments. Bussejador professional especialista en tall i soldadura subaquàtica. Operador auxiliar en els treballs hiperbàrics fins a la pressió i profunditat màxima que permeten les normes de seguretat vigent, utilitzant aire i nitrox en ambients confinats subterranis en hàbitats secs o amb fluids diferents de l'aigua per a la realització de perforacions amb tuneladoras o altres equips de perforació. Bussejador professional especialista en construcció i obra hidràulica. Bussejador professional especialista en immersions des de campana humida. Operador especialista en el manteniment d'equips hiperbàrics en empreses homologades. Patró dedicat al transport marítim de mercaderies i/o passatgers, servicis de practicatge, seguretat, salvament marítim, busseig i investigació, entre altres activitats, amb les atribucions establides per al patró portuari en l'Article 10 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, pel qual es regulen les titulacions professionals de la marina mercant. Mariner especialista de coberta. Mariner especialista de màquines.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Intervenció hiperbàrica amb aire i nitrox.

Instal·lacions i equips hiperbàrics.

Tall i soldadura.

Fisiopatologia del busseig i emergències.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés

 

Segon curs:

Reparacions i reflotaments.

Construcció i obra hidràulica.

Navegació.

Maniobra i propulsió.

Immersió des de campana humida.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2.º de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN OPERACIONS SUBAQUÀTIQUES I HIERPBÀRIQUES.

El títol de Tècnic en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

T. Instal·lació i Moblament (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap d'equips de fusters de fusta. Fuster d'armar en construcció. Fuster en general. Fuster de decorats. Ebenista i treballador assimilat. Montador-instalador de mobles. Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials en fusteria i moble.

Solucions constructives.

Operacions bàsiques de fusteria.

Operacions bàsiques de mobiliari.

Control de magatzem.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Planificació de la instal·lació.

Instal·lació de mobiliari.

Instal·lació de fusteria.

Instal·lació d’estructures de fusta.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Fusteria i Moble (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operador de màquines fixes per a fabricar productes de fusta. Operador de premses. Operador-armador en banc. Muntador - ensamblador d'elements de fusteria. Envernissador - lacador. Responsable de secció d'acabats.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials en fusteria i moble.

Solucions constructives.

Operacions bàsiques de fusteria.

Operacions bàsiques de mobiliari.

Control de magatzem.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Documentació tècnica.

Mecanitzat de fusta i derivats.

Mecanitzat per control numèric en fusteria i moble.

Muntatge de fusteria i moble.

Acabats en fusteria i moble.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN FUSTERIA I MOBLE.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Manteniment Electromecànic (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Mecànic de manteniment. Muntador industrial. Muntador d'equips elèctrics. Muntador d'equips electrònics. Mantenidor de línia automatitzada. Muntador de béns d'equip. Muntador d'automatismes pneumàtics i hidràulics. Instal·lador electricista industrial. Electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i precisió.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Tècniques de fabricació.

Tècniques d’unió i muntatge.

Electricitat i automatismes elèctrics.

Automatismes pneumàtics i hidràulics.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Muntatge i manteniment mecànic.

Muntatge i manteniment electrico-electrònic.

Muntatge i manteniment de línies automatitzades.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Instal·lador frigorista en instal·lacions comercials. Mantenidor frigorista en instal·lacions comercials. Instal·lador frigorista en processos industrials. Mantenidor frigorista en processos industrials. Instal·lador/Muntador d'equips de climatització, ventilació- extracció, xarxes de distribució i equips terminals. Mantenidor/Reparador d'equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Màquines i equips tèrmics.

Tècniques de muntatge d’instal·lacions.

Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Configuració d’instal·lacions de fred i climatització.

Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques industrials.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Instal·lacions de Producció de Calor (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Instal·lador / Mantenidor d'equips de producció de calor. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions de calefacció i ACS. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions solars tèrmiques. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions d'aigua. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions de gas i combustibles líquids.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Màquines i equips tèrmics.

Tècniques de muntatge d’instal·lacions.

Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació i Orientació Laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Configuració d’instal·lacions calorífiques.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Sistemes Microinformàtics i Xarxes (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics. Tècnic de suport informàtic. Tècnic de xarxes de dades. Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics. Comercial de microinformàtica. Operador de teleassistència. Operador de sistemes.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Muntatge i manteniment d’equips.

Xarxes locals.

Aplicacions ofimàtiques.

Sistemes operatius monolloc.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Sistemes operatius en xarxa.

Seguretat informàtica.

Servicis en xarxa.

Aplicacions web.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Forn, Rebosteria i Confiteria (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Forner. Elaborador de brioxeria. Elaborador de masses i bases de pizza. Pastisser. Elaborador i decorador de pastissos. Confiter. Reboster. Torroner. Elaborador de caramels i dolços. Elaborador de productes de cacau i xocolate. Xurrer. Galeter. Elaborador de postres en restauració.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Matèries primeres i processos en forn, pastisseria i rebosteria.

Elaboracions de forn i brioxeria.

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.

Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària.

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Presentació i venda de productes de forn i pastisseria.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Elaboracions de confiteria i altres especialitats.

Postres en restauració.

Productes d’obrador.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en el Centres de Treball: 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN FORNERIA, REBOSTERIA I CONFITERIA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Olis d'Oliva i Vins (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cellerer, elaborador de vins, caves, sidra i altres begudes i derivats. Mestre d'almàssera, extractora i refinat d'olis d'oliva. Recepcionista de matèries primeres. Operador de secció d'embotellat i/o envasament. Auxiliar de laboratori en almàsseres i cellers. Auxiliar de control de qualitat en almàsseres i cellers. Comercial d'almàsseres i cellers.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Matèries primeres i productes en la indústria oleícola, vinícola i d’altres begudes.

Extracció d’olis d’oliva.

Elaboració de vins.

Principis de manteniment electromecànic.

Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Condicionament d’olis d’oliva.

Elaboració d’altres begudes i derivats.

Anàlisi sensorial.

Venda i comercialització de productes alimentaris.

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en el Centres de Treball: 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN OLIS D’OLIVA I VINS.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Video Discjòquei i So (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajudant de so en televisió. Microfonista de cine i vídeo. Microfonista de concerts musicals. Microfonista d'espectacles escènics. Ajudant de muntatge de so en cine. Discjòquei. Videojòquei. Vídeo Discjòquei. Lightjòquei. Retocador/a fotogràfic digital.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Instal·lació i muntatge d’equips de so.

Captació i gravació de so.

Preparació de sessions de vídeo-discjòquei.

Presa i edició digital d’imatge.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Control, edició i mescla de so.

Animació musical en viu.

Animació visual en viu.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN VÍDEO DISCJÒQUEI I SO.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Perruquer/a. Barber/a. Tècnic/a en coloracions capil·lars. Tècnic/a en canvis de forma del cabell. Tècnic/a en tall de cabell. Tècnic/a en posticería. Tècnic/a en manicura. Tècnic/a en pedicura. Tècnic/a o agent comercial d'empreses del sector. Recepcionista en empreses perruqueria. Demostrador/a d'equips, cosmètics i tècniques de perruqueria.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Pentinats i arreplegats.

Coloració capil·lar.

Cosmètica per a perruqueria.

Anàlisi capil·lar.

Estètica de mans i peus.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Tècniques de tall del cabell.

Canvis de forma permanent del cabell.

Perruqueria i estilisme masculí.

Imatge corporal i hàbits saludables.

Màrqueting i venda en imatge personal.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Estètica i Bellesa (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic esteticista en centres de bellesa i gabinets d'estètica. Maquillador/a. Tècnic en ungles artificials. Tècnic en depilació. Tècnic en manicura i pedicura. Recepcionista en empreses estètiques. Demostrador d'equips, cosmètics i tècniques estètiques. Agent comercial en empreses del sector. Assessor/venedor en perfumeries i drogueries.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Tècniques d’higiene facial i corporal.

Maquillatge.

Estètica de mans i peus.

Anàlisi estètica.

Imatge corporal i hàbits saludables.

Cosmetologia per a estètica i bellesa.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Depilació mecànica i decoloració del borrissol.

Tècniques d’ungles artificials.

Activitats en cabina d’estètica.

Perfumeria i cosmètica natural.

Màrqueting i venda en imatge personal.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN ESTÈTICA I BELLESA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat. O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Servicis en Restauració (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cambrer de bar cafeteria o restaurant. Cap de rang. Empleat d'economat d'unitats de producció i servici d'aliments i begudes. Bàrman. Ajudant de boteller. Auxiliar de servicis en mitjans de transport.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Operacions bàsiques en bar cafeteria.

Operacions bàsiques en restaurant.

El vi i el seu servici.

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Servicis en bar cafeteria.

Servicis en restaurant i esdeveniments especials.

Ofertes gastronòmiques.

Tècniques de comunicació en restauració.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en el Centres de Treball: 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN SERVICIS EN RESTAURACIÓ.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T. Cuina i Gastronomia (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cuiner. Cap de partida. Empleat d'economat d'unitats de producció i servici d'aliments i begudes.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Preelaboració i conservació d’aliments.

Tècniques culinàries.

Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.

Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Ofertes gastronòmiques.

Productes culinaris.

Postres en restauració.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN CUINA I GASTRONOMIA.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T. Conformació per Emmotlament de Metalls i Polímers (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operador en forns de segona fusió. Operador de forns de fusió. Tècnic en fosa per gravetat. Preparador de màquines d'injecció i de baixa pressió. Operador de màquines de colar aliatges metàl·lics. Preparador de motles-noieria. Emmotllador manual. Emmotllador mecànic. Noier mecànic. Operador de màquines de motles o noieria. Operador de màquina mescladora-pastadora de cautxú. Operador de màquina talladora de cautxú. Operador de màquina enllustradora de cautxú. Assemblador d'articles de cautxú i híbrids. Assemblador d'articles de plàstic i híbrids. Operador de màquines per a fabricar productes de cautxú. Operador de màquines per a fabricar segells de cautxú. Operador de màquina vulcanitzadora d'articles de cautxú. Operador de màquines per a l'acabat de productes de cautxú i goma. Operador de màquina emmotlladora-vulcanitzador de cautxú. Verificador de la fabricació de pneumàtics. Operador de màquina recautxutadora de pneumàtics. Operador de màquina emmotladora de pneumàtics. Cilindrista. Prensista. Adhesivador. Operador de màquina mescladora. Operador de màquines de transformació de termoplàstics. Operador d'injectora. Operador d'extrusora. Operador de màquina calandradora. Operador de trituradora de termoplàstics. Constructor de motles i models de polièster. Operador de màquines per a preparar motles de resina. Operador de màquines per a fabricar resines sintètiques. Operador de màquines de transformació d'articles termostables i materials compostos de matriu polimèrica. Assemblador d'articles de materials compostos. Operador manual de materials compostos.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Interpretació gràfica.

Preparació de màquines i instal·lacions de processos automàtics.

Elaboració de motles i models.

Preparació de matèries primeres.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Metrologia i assajos.

Conformat per emmotlament tancat.

Conformat per emmotlament obert.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN CONFORMAT PER EMMOTLAMENT DE METALLS I POLÍMERS.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T. Soldadura i Caldereria (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
a) Soldadors i oxitalladors. b) Operadors de projecció tèrmica. c) Xapistes i calderers. d) Muntadors d'estructures metàl·liques. e) Fuster metàl·lic. f) Tuber industrial d'indústria pesada.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Interpretació gràfica

Mecanitzat

Soldadura en atmosfera natural

Metrologia i assajos

Formació i orientació laboral

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

 

Segon curs:

Traçat, tall i conformació

Soldadura en atmosfera protegida

Muntatge

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Formació en Centres de Treball: 380 hores

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN SOLDADURA I CALDERERIA.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T. Mecanitzat (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Ajustador operari de màquines ferramentes. Polidor de metalls i esmolador de ferramentes. Operador de màquines per a treballar metalls. Operador de màquines ferramentes. Operador de robots industrials. Treballadors de la fabricació de ferramentes, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i assimilats. Torner, fresador i mandrinador.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Processos de mecanitzat.

Metrologia i assajos.

Fabricació per arrencada de borumballa.

Interpretació gràfica.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mecanitzat per control numèric.

Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformació i per processos especials.

Sistemes automatitzats.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en el Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN MECANITZAT.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T Joieria

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Joiers. Argenters. Orfebres. Muntadors. Fonedors de microfusió. Modelistes de joieria. Escultors amb metalls preciosos.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Modelatge en cera de peces de joieria.

Microfusió.

Operacions bàsiques en joieria.

Materials emprats en fabricació de joieria.

Representació gràfica en joieria.

Relacions en l’equip de treball.

Formació i orientació laboral.

 

Segon curs:

Mecanitzat en joieria per CNC.

Fabricació de joieria.

Encastat.

Administració, gestió i comercialització en la xicoteta empresa.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN JOIERIA.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T. Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat professional en l'Administració i en empreses dedicades a realitzar el muntatge, l'operació i el manteniment de xarxes de, proveïment, sanejament, i interiors d'edificis, així com en empreses del sector de tractament i potabilització de l'aigua, i del sector de la depuració d'aigües residuals.
MÒDULS PROFESSIONALS

PRIMER CURS

1559. Replanteig en xarxes d’aigua.

1560. Estacions de tractament d’aigües.

1561. Instal·lacions elèctriques en xarxes d’aigua.

1562. Tècniques de mecanitzat i unió.

1563. Muntatge i posada en servei de xarxes d’aigua.

1567. Hidràulica i xarxes d’aigua.

CV0001. Anglés tècnic I-M. Horari reservat per a la docència en anglés

1570. Formació i orientació laboral.

SEGON CURS

0310. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua.

1564. Qualitat de l’aigua.

1565. Construcció en xarxes i estacions de tractament d’aigua.

1566. Manteniment d’equips i instal·lacions.

1568. Manteniment de xarxes.

1569. Empresa i iniciativa emprenedora.

CV0002. Anglés tècnic II-M. Horari reservat per a la docència en anglés

1571. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats en Formació Professional bàsica, amb les preferències establides en la normativa vigent.

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENT D’AIGÜES

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T. Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Instal·lador-mantenidor electricista. Electricista de construcció. Electricista industrial. Electricista de manteniment. Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. Instal·lador-mantenidor d'antenes. Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador-mantenidor d'equips i instal·lacions telefòniques. Muntador d'instal·lacions d'energia solar fotovoltàica.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Automatismes industrials.

Electrònica.

Electrotècnia.

Instal·lacions elèctriques interiors.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Instal·lacions de distribució.

Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.

Instal·lacions domòtiques.

Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Màquines eléctriques.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T. Instal·lacions de Telecomunicacions (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador d'antenes. Instal·lador de sistemes de seguretat. Tècnic en xarxes locals i telemàtica. Tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals. Instal·lador de telefonia. Instal·lador-muntador d'equips telefònics i telemàtics. Tècnic en instal·lacions de so. Instal·lador de megafonia. Instal·lador-mantenidor de sistemes domóticos. Tècnic instal·lador-mantenidor d'equips informàtics. Tècnic en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.

Electrònica aplicada.

Equips microinformàtics.

Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia.

Instal·lacions elèctriques bàsiques.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Instal·lacions domòtiques.

Instal·lacions de megafonia i sonorització.

Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica.

Instal·lacions de radiocomunicacions.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T. Construcció (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en el sector de la construcció, en xicotetes, mitjanes i grans empreses constructores i en Administracions públiques, ja siga per compte d'altri o pròpia, desenvolupant treballs d'obra de paleta i/o de formigó per a la construcció, rehabilitació, manteniment i reforma en edificació i obra civil. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: – Cap d'equip de fàbriques d'obra de paleta. – Cap d'equip d'obrers d'urbanització. – Cap d'equip d'encofradors. – Cap d'equip de ferralla. – Cap de taller de ferralla. – Cap d'equip d'obrers de cobertes. – Cap d'equip i/o encarregat d'alicatadors i soladors. – Obrer. – Colocador de rajola caravista. – Colocador de bloc prefabricat. – Obrer tabiquer. – Obrer pedra construcció. – Mamposter. – Oficial de mires. – Obrer d'urbanització. – Pavimentador amb llambordes. – Pavimentador amb rajoles i lloses. – Pavimentador a força de formigó. – Pouer en xarxes de sanejament. – Encofrador. – Encofrador d'edificació. – Encofrador d'obra civil. – Ferrallista. – Obrer de cobertes. – Teixador. – Muntador de teula. – Pissarrista. – Colocador de pissarra. – Muntador de cobertes de panells i xapes. – Aplicador de revestiments continus de façanes. – Alicatador– solador. – Instal·lador de sistemes d'impermeabilització en edificis i obra civil. – Impermeabilizador de terrasses.
MÒDULS PROFESSIONALS
Primer curs
Construcció
Interpretació de plans de construcció
Fàbriques
Revestiments
Formigó armat
Formació i orientació laboral
Paviments, entaulellats i xapats
Horari reservat per a la docència en anglés
Segon curs
Encofrats
Organització de treballs de construcció
Obres d’urbanització
Cobertes
Impermeabilitzants i aïllaments
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball
Horari reservat per a la docència en anglés
COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Técnic en Construcció.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T. Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Cap d'equip de revestiments amb pastes i morters. Cap d'equip y/o encarregat d'alicatadors i enrajoladors. Cap d'equip d'instal·ladors de sistemes prefabricats d'algeps laminat o falsos sostres. Cap d'equip y/o encarregat de pintors i empaperadors. Aplicador de revestiments continus de fatxades. Estucador de construcció. Alicatador-solador. Instal·lador de placa d'algeps laminat. Instal·lador de falsos sostres. Juntero de placa d'algeps laminat. Col·locador de prefabricats lleugers en construcció. Col·locador de paviments lleugers, en general. Col·locador de moqueta. Instal·lador de paviments elevats enregistrables. Instal·ladors de sistemes de mampares i empanelados tècnics. Pintor y/o empaperador. Pintor d'interiors. Pintor decorador d'interiors. Pintor d'obra. Pintor de fatxades d'edificació.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Construcció.

Interpretació de plànols de construcció.

Paviments, entaulellats i xapats.

Revestiments continus.

Particions prefabricades.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Mampares i sòls tècnics.

Sostres suspesos.

Revestiments lleugers.

Pintura decorativa en construcció.

Organització de treballs d’interior, decoració i rehabilitació.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic en Obres D’Interior, Decoració i Rehabilitació.

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T. Activitats Comercials(LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Venedor. Venedor/a tècnic/a. Representant comercial. Orientador/a comercial. Promotor/a. Televenedor/a. Venda a distància. Teleoperador/a (call center). Informació/atenció al client. Caixer/a o reponedor/a. Operador de contact-center. Administrador de continguts online. Comerciant de tenda. Gerent de petit comerç. Tècnic en gestió d'estocs i magatzem. Cap de magatzem. Responsable de recepció de mercaderies. Responsable d'expedició de mercaderies. Tècnic en logística de magatzems. Tècnic d'informació/atenció al client en empreses.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Màrqueting en l’activitat comercial.

Gestió de compres.

Dinamització del punt de venda.

Processos de venda.

Aplicacions informàtiques per al comerç.

Anglés

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Gestió d’un xicotet comerç.

Tècniques de magatzem.

Venda tècnica.

Servicis d’atenció comercial.

Comerç electrònic

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic en Activitats Comercials

 

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS

T. Preimpressió Digital (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Tècnic en preimpressió. Tècnic en tractament de textos. Tècnic en tractament d'imatges. Maquetador/compaginador digital. Tècnic en publicacions electrónicas/multimedia. Preparador d'arxius digitals. Escanista/especialista de color. Tècnic en imposició digital. Operador d'equips de filmació d'ordinador a planxa (computer to plate-CTP) . Operador d'equips de filmació d'ordinador a pantalla (computer to screen-CTS) . Operador d'equips de filmació d'ordinador a fotopolímero (computer to photopolymer-CTP) . Tècnic en impressió digital.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Tractament de textos.

Tractament d’imatge en mapa de bits.

Identificació de materials en preimpressió.

Acoblament de publicacions electròniques.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Imposició i obtenció digital de la forma impressora.

Impressió digital.

Compaginació.

Il·lustració vectorial.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN PREIMPRESSIÓ DIGITAL.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

Tècnic Auxiliar en Composició, branca Arts Gràfiques. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Reproducció Fotomecànica, branca Arts Gràfiques. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Fotocomposició, Mòdul Professional Experimental nivell III branca Arts Gràfiques. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic en Preimpressió en Arts Gràfiques. (LOGSE)

T. Impressió Gràfica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operador de màquines d'òfset en general. Maquinista d'impressió òfset. Tècnic d'impressió òfset. Muntador de planxes de flexografía.Operador de màquina flexográfica. Conductor de màquina d'impressió flexográfica. Operador de màquina de gravat en relleu.Impressor digital. Tècnic en impressió digital.Tècnic d'impressió serigràfica. Impressor de serigrafia.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Preparació i regulació de màquines òfset.

Impressió en serigrafia.

Preparació de materials per a impressió.

Impressió en baix relleu.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

Desarrotllament de la tirada òfset.

Impressió en flexografia.

Impressió digital.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN IMPRESSIÓ GRÀFICA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

Tècnic Auxiliar en Impressió, branca Arts Gràfiques.

Tècnic en Impressió en Arts Gràfiques.

T. Aprofitament i Conservació del Medi Natural (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Treballador qualificat en activitats forestals. Treballador especialista en aprofitaments de fustes, suro i llenyes. Maquinista de procesadora forestal.Tractorista. Motoserrista, tallador, trozador. Surer. Treballador especialista en treballs d'altura en els arbres. Treballador especialista d'empreses de repoblació. Treballador especialista d'empreses que realitzen treballs de correcció hidrologicoforestal. Treballador especialista d'empreses que realitzen tractaments selvícoles. Treballador especialista d' empreses que realitzen treballs de construcció i mantenimiento de camins. Treballador especialista per compte propi en treballs de repoblació i tractaments selvícoles. Planterista. Treballador en vivers, en general. Treballador qualificat per compte propi en hortes, vivers i jardins. Treballador qualificat per compte d'altri en hortes, vivers i jardins. Treballador qualificat en propagació de plantes en viver. Treballador qualificat en cultiu de plantes en viver.Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. Aplicador de productes fitosanitaris. Empeltador. Treballador especialitzat en inventari, seguiment i adequació de l'hàbitat natural i d'espècies aqüícoles continentals i cinegètiques. Treballador especialitzat en repoblacions d'espècies cinegètiques, piscícoles i . Treballador qualificat per compte propi o aliena en activitats forestals i semblants. Auxiliar en treballs de control legal de depredadors o espècies invasores. Guia d'activitats de turisme cinegeticopiscícola.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Fonaments agronòmics.

Principis de sanitat vegetal.

Repoblacions forestals i tractaments silvícoles.

Producció de planta forestal en viver.

Maquinària i instal·lacions forestals.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Control fitosanitari.

Aprofitament del medi natural.

Conservació de les espècies cinegètiques i piscícoles.

Prevenció d’incendis forestals.

Ús públic en espais naturals.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

 

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

 

Tècnic Auxiliar en Forestal, branca Agrària.

Tècnic en Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural.

T. Jardineria i Floristeria (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Treballador d'hortes, vivers i jardins. Jardiner, en general. Jardiner cuidador de camps d'esport. Treballador de parcs urbans, jardins històrics i botànics. Treballador qualificat per compte propi en empresa de jardineria. Viverista. Treballador especialista en recol·lecció de llavors i fruits en altura. Treballador qualificat en producció de llavors. Empeltador. Florista per compte propi o aliena. Oficial de floristeria. Venedor de floristeria
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Fonaments agronòmics.

Taller i equips de tracció.

Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Principis de sanitat vegetal.

Implantació de jardins i zones verdes.

Producció de plantes i tepes en viver.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Control fitosanitari.

Manteniment i millora de jardins i zones verdes.

Composicions florals i amb plantes.

Establiments de floristeria.

Tècniques de venda en jardineria i floristeria.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Instal·lació i Manteniment de Jardins, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Jardiner Productor de Plantes, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Producció de Plantes, branca Agrària. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Jardineria. (LOGSE)

T. Producció Agropecuària (LOE)

Hores: 200
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Treballador qualificat per compte d'altri en cultius i ramaderia. Treballador qualificat per compte propi en cultius i ramaderia. Agricultor. Horticultor. Fruticultor. Floricultor. Criador de bestiar. Avicultor. Apicultor. Productor de llet. Productor d'ous. Operador de maquinària agrícola i ramadera.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Fonaments agronòmics.

Fonaments zootècnics.

Implantació de cultius.

Taller i equips de tracció.

Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Principis de sanitat vegetal.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Producció agrícola.

Producció de llet, ous i animals per a vida.

Producció de carn i altres produccions ramaderes.

Control fitosanitari.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Economia Familiar Rural, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Explotacions Agrícoles Extensives, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Explotacions Agropecuàries, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Mecànica Agrícola, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Agropecuària, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Explotacions Agrícoles Intensives, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Fructicultura, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Horticultura, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Fitopatologia, branca Agrària. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Explotacions Ramaderes sense Terra, branca Agrària. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Explotacions Agràries Extensives. (LOGSE)

Tècnic en Explotacions Agrícoles Intensives. (LOGSE)

Tècnic en Explotacions Ramaderes. (LOGSE)

T. Producció Agroecològica (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Treballador qualificat per compte d'altri en cultius i ramaderia ecològica. Treballador qualificat per compte propi en cultius i ramaderia ecològica. Agricultor ecològic. Criador de bestiar ecològic. Avicultor ecològic. Apicultor ecològic. Productor de llet ecològica. Productor d'ous ecològics. Viverista ecològic. Operador de maquinària agrícola i ramadera.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Fonaments agronòmics.

Fonaments zootècnics.

Implantació de cultius ecològics.

Taller i equips de tracció.

Infraestructures i instal·lacions agrícoles.

Principis de sanitat vegetal.

Formació i orientació laboral.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Producció vegetal ecològica.

Producció ramadera ecològica.

Maneig sanitari de l’agrosistema.

Comercialització de productes agroecológicos.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Acceso directo:

Graduados en Educación Secundaria Obligatoria.

Titulados de Formación Profesional de primer grado (Técnico Auxiliar).

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

 

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

T. Gestió Administrativa (LOE)

Hores: 200
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar administratiu. Ajudant d'oficina. Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. Administratiu comercial. Auxiliar administratiu de gestió de personal Auxiliar administratiu de les administracions públiques. Recepcionista. Empleat d'atenció al client. Empleat de tresoreria. Empleat de mitjans de pagament.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Comunicació empresarial i atenció al client.

Operacions administratives de compravenda.

Empresa i Administració.

Tractament informàtic de la informació.

Tècnica comptable.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Operacions administratives de recursos humans.

Tractament de la documentació comptable.

Empresa en l’aula.

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar Administratiu, branca Administrativa i Comercial. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Secretariat, branca Administrativa i Comercial. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Regiduría de Pisos, branca Hostaleria i Turisme. (FP1)

Tècnic Auxiliar d’Administració i Gestió, branca Administrativa i Comercial. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Documentació Administrativa i Operatòria de Teclats, branca Administrativa i Comercial. (FP1)

Tècnic Auxiliar Jurídic, branca Administrativa i Comercial. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Gestió Administrativa. (LOGSE)

T. Guia en el Medi Natural i de Temps LLiure

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Conduir clients en condicions de seguretat per sendes o zones de muntanya (on no es necessiten tècniques d´escalada i alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, per a conseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat als límits de cost previstos
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

1325. Tècniques d’equitació.
1327. Guia eqüestre.
1329. Organització d’itineraris.
1333. Guia de baixa i mitjana muntanya.
1334. Guia de bicicleta.
1336. Tècniques de natació.
1340. Formació i orientació laboral.
CV0001. Anglés tècnic I-M. Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

1328. Atenció a grups.
1335. Tècniques de temps lliure.
1337. Socorrisme en el medi natural.
1338. Guia en el medi natural aquàtic.
1339. Maniobres amb cordes.
1341. Empresa i iniciativa emprenedora.
CV0002. Anglés tècnic II-M. Horari reservat per a la docència en anglés.
1342. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS LLIURE.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.