I.E.S. SIXTO MARCO

IES SIXTO MARCO

L'IES Sixto Marco obri les seues portes a futurs estudiants i als seus docents cada curs, perquè puguen conéixer l'oferta formativa, les instal·lacions i interactuar amb professorat, alumnat i així ajudar en la difícil decisió que han de prendre quan finalitza una etapa educativa.

Dades del centre: