Skip to content

T. Gestió Administrativa (LOE)

Hores: 200
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Auxiliar administratiu. Ajudant d'oficina. Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. Administratiu comercial. Auxiliar administratiu de gestió de personal Auxiliar administratiu de les administracions públiques. Recepcionista. Empleat d'atenció al client. Empleat de tresoreria. Empleat de mitjans de pagament.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Comunicació empresarial i atenció al client.

Operacions administratives de compravenda.

Empresa i Administració.

Tractament informàtic de la informació.

Tècnica comptable.

Anglés.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

 

Segon curs:

Operacions administratives de recursos humans.

Tractament de la documentació comptable.

Empresa en l’aula.

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar Administratiu, branca Administrativa i Comercial. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Secretariat, branca Administrativa i Comercial. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Regiduría de Pisos, branca Hostaleria i Turisme. (FP1)

Tècnic Auxiliar d’Administració i Gestió, branca Administrativa i Comercial. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Documentació Administrativa i Operatòria de Teclats, branca Administrativa i Comercial. (FP1)

Tècnic Auxiliar Jurídic, branca Administrativa i Comercial. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Gestió Administrativa. (LOGSE)