Skip to content

T. Activitats Comercials(LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Venedor. Venedor/a tècnic/a. Representant comercial. Orientador/a comercial. Promotor/a. Televenedor/a. Venda a distància. Teleoperador/a (call center). Informació/atenció al client. Caixer/a o reponedor/a. Operador de contact-center. Administrador de continguts online. Comerciant de tenda. Gerent de petit comerç. Tècnic en gestió d'estocs i magatzem. Cap de magatzem. Responsable de recepció de mercaderies. Responsable d'expedició de mercaderies. Tècnic en logística de magatzems. Tècnic d'informació/atenció al client en empreses.
MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Màrqueting en l’activitat comercial.

Gestió de compres.

Dinamització del punt de venda.

Processos de venda.

Aplicacions informàtiques per al comerç.

Anglés

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per a la docència en anglés.

 

Segon curs:

Gestió d’un xicotet comerç.

Tècniques de magatzem.

Venda tècnica.

Servicis d’atenció comercial.

Comerç electrònic

Horari reservat per a la docència en anglés.

Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE
TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

Tècnic en Activitats Comercials

 

 

MÒDULS A QUE DONA ACCÉS