Skip to content

T. Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions (LOE)

Hores: 2000
QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR
Operari de reparació i manteniment de motors i grups mecànics. Operari de reparació i manteniment de plantes energètiques de motor i vapor. Cap de màquines, d'acord amb les atribucions establides per al mecànic naval en l'article 15.2 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny. Oficial de màquines o primer oficial de màquines, d'acord amb les atribucions establides per al mecànic naval en l'article 15.2 del Reial Decret 973/2009, de 12 de juny, i en la Resolució de 31 de maig del 2010, de la Direcció General de Marina Mercant, per la que s'establixen els cursos de Acreditació de mecànics majors navals i mecànics navals per a l'exercici professional en barcos mercants fins a 6.000 kW. Electromecànic de manteniment i instal·lació de planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i de recreació. Mecànic de motors i equips d'injecció (dièsel i gasolina). Mecànic de motors de gasolina. Mecànic de motors dièsel. Mecànic de motors en maquinària industrial. Mecànic de motors i grups mecànics navals en drassanes. Mantenidor d'aire condicionat i fluids en embarcacions esportives i de recreació. Electricista naval. Electricista de manteniment i reparació de motors, dinamos i transformadors. Operari d'instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d'aire condicionat.
MÒDULS PROFESSIONALS

Manteniment de la planta propulsora i maquinària auxiliar.

Procediments de mecanitzat i soldadura en barcos i embarcacions.

Regulació i manteniment d’automatismes en barcos i embarcacions.

Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en barcos i embarcacions.

Instal·lació i manteniment de maquinària de fred i climatització en barcos i embarcacions.

Procediments de guàrdia de màquines.

Seguretat marítima.

Atenció sanitària a bord.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per a la docència en anglés

Formació en Centres de Treball

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre 2.º de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

Haver superat, de les ensenyances d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

CENTRES ON S'IMPARTEIX EL CICLE

ACTUALMENT NO EXISTEIX CAP CENTRE QUE IMPARTISCA AQUEST MÒDUL EN AQUESTA CIUTAT

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ:

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ:: TÈCNIC EN MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.